Γνωρίζοντας τη δυσλεξία…

-Τι είναι η δυσλεξία;

-Σε ποια ηλικία μπορούμε να τη διαγνώσουμε και από ποιους;

-Πώς αντιμετωπίζεται από τους γονείς;

Η δυσλεξία είναι μια ειδική μαθησιακή δυσκολία με ελλείμματα  κυρίως στην ανάγνωση, στην ορθογραφία και στο γραπτό λόγο.

Να σημειωθεί ότι τις περισσότερες φορές είναι ανεξάρτητη από τη νοημοσύνη  και δεν σχετίζεται με τον προφορικό λόγο.

Εμφανίζεται περισσότερο στα αγόρια με αναλογία 4:1 και οι αιτίες δεν έχουν προσδιοριστεί πλήρως ακόμα.

Πρόσφατες έρευνες δείχνουν όμως ότι η δυσλεξία έχει βάση σε αιτίες όπως: Κληρονομικότητα, γενετικοί και νευρολογικοί παράγοντες.

Επιπλέον η δυσλεξία συχνά συνοδεύεται από ένα συνδυασμό δυσκολιών στη φωνολογική ενημερότητα, στη μνήμη εργασίας και στην ταχύτητα επεξεργασίας.

Τα βασικά συμπτώματα της δυσλεξίας είναι όταν τα παιδιά παρουσιάζουν:
-Δυσκολίες στην ανάγνωση και στο νόημα του κειμένου.  Συχνά συλλαβίζουν, αργούν να διαβάσουν, προσθέτουν ή μαντεύουν λέξεις, αγνοούν τα σημεία στίξης χωρίς να καταλαβαίνουν το νόημα.

-Αδυναμία στην ορθογραφία. Οι μαθητές γνωρίζουν τους κανόνες ορθογραφίας αλλά δεν μπορούν να τους εφαρμόσουν χωρίς υπενθύμιση. Κάνουν συχνά τα ίδια λάθη.

-Δυσχέρεια στον προσανατολισμό.  Δεν μπορούν να διακρίνουν δεξί-αριστερό ή να προσανατολιστούν στον μήνα και στην εποχή που βρισκόμαστε.

-Διαταραχή της μνήμης.  Δυσκολεύονται να συγκρατήσουν γεγονότα, ημερομηνίες με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται σε μαθήματα όπως ιστορία και θρησκευτικά.

-Χαμηλή αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση, με αποτέλεσμα οι μαθητές να τοποθετούνται αρνητικά ως προς τις σχολικές δραστηριότητες και τη μάθηση.

Η περίοδος  που μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ένα παιδί με δυσλεξία μπορεί να είναι και η αρχή της Γ’ δημοτικού, καθώς έχουν κατακτηθεί όλα τα φωνήματα και οι φθόγγοι σε αυτήν την ηλικία και μπορούμε να διαπιστώσουμε εάν τα παιδιά υπολείπονται στη δεξιότητα της ανάγνωσης ή της γραφής. 

Τα συμπτώματα, θα πρέπει να επιμείνουν για 6 μήνες, ώστε να ανησυχήσουμε. Να σημειωθεί ότι όλα τα περιστατικά με δυσλεξία δεν εμφανίζουν με την ίδια ένταση-τρόπο τα συμπτώματα.
Η διάγνωση είναι απαραίτητο να γίνεται από διεπιστημονική ομάδα  που θα συμμετέχει: Ψυχολόγος, Ειδικός Παιδαγωγός, Λογοθεραπευτής, Εργοθεραπευτής και Παιδοψυχίατρος  σε δημόσιο φορέα, όπως: ΚΕΔΔΥ, Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα και Κέντρα Ψυχικής Υγείας.

Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι η δυσλεξία δεν θεραπεύεται, όμως βελτιώνεται με την εφαρμογή κατάλληλων προγραμμάτων παρέμβασης για αυτό έχει αξία η έγκαιρη διάγνωση!

Κάποιοι τρόποι αντιμετώπισης για τους γονείς είναι οι εξής:

  • Χρήση υπολογιστών για αντιμετώπιση των λαθών της ορθογραφίας και  μελέτη θεωρητικών μαθημάτων
  • Ηχογράφηση θεωρητικών μαθημάτων για καλύτερη εμπέδωση
  • Χρήση βοηθητικών σχεδιαγραμμάτων και εικόνων για την παραγωγή γραπτού λόγου
  • Εφαρμογή πολυαισθητηριακών μεθόδων για εκμάθηση ορθογραφίας όπως: πλαστελίνη, χρωματιστοί μαρκαδόροι και διαδραστικοί πίνακες προπαίδειας.
  • Τήρηση οπτικοποιημένου προγράμματος μελέτης, για να υπάρχει ρουτίνα στην καθημερινότητα.
  • Τονισμός μόνοτων σημαντικών λαθών της ορθογραφίας. Επιπλέον δώστε νόημα στη γραφή, βάλτε το παιδί να γράψει τη λίστα με τα ψώνια, την αγαπημένη του συνταγή μαγειρικής!
  • Χορήγηση περισσότερου χρόνου στο παιδί για να ολοκληρώσει μια δραστηριότητα ή να απαντήσει σε κάποια ερώτηση.
  • Επιλογή αγαπημένων παραμυθιών και κόμικς για να αισθανθεί το παιδί πιο ελκυστική την ανάγνωση.
  • Ενεργοποίηση όλων των αισθήσεων. Τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα όταν συμμετέχουν στη μάθηση όλες οι αισθήσεις!

Κλείνοντας να τονίσουμε ότι το παιδί με δυσλεξία δεν προγραμματίζει πότε θα θυμάται και πότε θα ξεχάσει κάτι που διδάχτηκε! Χρειάζεται επιμονή, υπομονή και καλή διάθεση απέναντι στο άτομο με δυσλεξία!