Αρχική Νίκη για τον Παλλεσβιακό, 63-54 τον Αρισβαίο κολυμβητηριο-λιμανι-Πάρκινγκ-1

κολυμβητηριο-λιμανι-Πάρκινγκ-1

ΑΓΟΡΑ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ-ΜΕΤΡΑ-ΕΛΕΓΧΟΙ
κολυμβητηριο-λιμανι-Πάρκινγκ-2