Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου, 2021

Προκήρυξη για τις 186 θέσεις στα δικαστήρια

Εκδόθηκε από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού η 8Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 186 θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής,  Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες της χώρας).

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 20 Ιουλίου 2017, ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 04 Αυγούστου 2017, ημέρα Παρασκευή στις 14:00.

Παράλληλα θα πρέπει να αποστείλουν και υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.

Αίτηση για την Προκήρυξη 8Κ/2017

Τ.Θ. 14308

Αθήνα Τ.Κ. 11510

αναγράφοντας στο φάκελο την κατηγορία Τ.Ε. ή Δ.Ε. ή Υ.Ε. της οποίας θέσεις διεκδικούν.

Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 8ης Αυγούστου 2017, ημέρας Τρίτης.

Όπως έγραψαν οι “Ευκαιρίες Εργασίας” των “Νέων της Λέσβου” στο προηγούμενο φύλλο τους εν αναμονή της προκήρυξης, από την κατανομή δεν προβλέπονται θέσεις για τα δικαστήρια της περιοχής μας, υπάρχουν ωστόσο θέσεις σε άλλα νησιά και περιοχές της χώρας μας.