ΦΩΤΟΣΧΟΛΙΟ

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ-ΓΕΝΙΚΗ
Προβλήτα-υδατοδρόμιο