ΚΥΠΕΛΛΟ

ΦΩΤΟΣΧΟΛΙΟ
Β-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ-ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ