ΓΕΡΑ-ΣΧΟΛΕΙΟ-ΡΟΜΑ-1

ΓΕΡΑ-ΣΧΟΛΕΙΟ-ΡΟΜΑ-2
Βαλιδέ-τζαμί