“Βρέχει” θέσεις εργασίας στη Μόρια

Ξεκίνησε από την περασμένη Τετάρτη, όπως ανέδειξαν με το πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ τους τα “Νέα της Λέσβου”, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την κάλυψη 264 θέσεων συμβασιούχων υπαλλήλων στο Κέντρο Μεταναστών της Μόριας με τη δημοσίευση της προκήρυξης του ΟΑΕΔ για 2.082 θέσεις πανελλαδικά στα Κέντρα Μεταναστών.

Πρόκειται για θέσεις εργασίας με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, πλήρους απασχόλησης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) με καταληκτική ημερομηνία την ερχόμενη Δευτέρα στις 12:00 το μεσημέρι, ενώ σύμφωνα με την προκήρυξη, δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων, διαδικτυακά, στα προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα, έχουν μόνο οι άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ ηλικίας 18 ετών και που ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

 •  Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
 • Μακροχρόνια άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
 •  Άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων πτυχιούχων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους
 •  Άνεργοι ηλικίας άνω των 29 ετών, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
 • Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ
 • Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

Οι δυνητικά ωφελούμενοι άνεργοι μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, άνεργοι που ανήκουν στην κατηγορία των ΑμεΑ, αλλά έχουν εγγραφεί στο γενικό μητρώο του Οργανισμού και επιθυμούν να μεταφερθούν στο ειδικό μητρώο ΑμεΑ του ΟΑΕΔ, καθώς και εγγεγραμμένοι άνεργοι γονείς προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ, υποχρεούνται να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά στα Παραρτήματα του ΟΑΕΔ μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν μία ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, ως πιστοποιημένοι χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ, εισάγοντας τους κωδικούς πρόσβασης.

Οι μισθοί των υπαλλήλων παραμένουν στα ίδια επίπεδα με τα προηγούμενα προγράμματα, ενώ προβλέπεται και σε αυτή την πρόσκληση η καταβολή επιδόματος μετεγκατάστασης σε όσους προσληφθούν και προέρχονται από άλλες περιοχές της χώρας.

 

Οι θέσεις

Αναλυτικά, η κατανομή των θέσεων για τη Μυτιλήνη έχει ως ακολούθως:

 • 35 θέσεις ΥΕ Βοηθητικού – Φυλακτικού Προσωπικού
 • 4 θέσεις ΤΕ Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού
 • 72 θέσεις ΥΕ Βοηθητικών εργασιών – Καθαριότητας
 • 60 θέσεις ΥΕ Βοηθητικών Χειρωνακτικών εργασιών
 • 10 θέσεις ΠΕ Διοικητικού – Λογιστικού
 • 15 θέσεις ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού – Γραμματέων
 • 5 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών
 • 20 θέσεις ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών λειτουργών
 • 10 θέσεις ΤΕ Νοσηλευτών
 • 15 θέσεις ΔΕ Νοσηλευτών
 • 5 θέσεις ΤΕ Πληροφορικής
 • 2 θέσεις ΔΕ Υδραυλικών
 • 3 θέσεις ΔΕ Βοηθών υδραυλικών
 • 1 θέση ΔΕ Ψυκτικού
 • 1 θέση ΔΕ Βοηθού ψυκτικού
 • 6 θέσεις ΠΕ Ψυχολόγων.

 

Η επιλογή

Οι ωφελούμενοι κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα εξής εννέα αντικειμενικά κριτήρια μοριοδότησης, τα οποία είναι:

 • Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών
 • Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες
 • Αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω
 • Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό
 • Ηλικία
 • Αριθμός ανήλικων τέκνων
 • Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω
 • Δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)
 • Ωφελούμενοι που είχαν κάνει αίτηση και δεν είχαν τοποθετηθεί σε ολοκληρωμένες ή υπό υλοποίηση εθνικές και συγχρηματοδοτούμενες δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα.

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των συγκεκριμένων κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.