Αρχική Τώρα ξεκινούν τον αγώνα τους ΠΑΣΟΚ 7 - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ

ΠΑΣΟΚ 7 – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ

ΠΑΣΟΚ 8 – ΜΑΡΩ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ
ΠΑΣΟΚ-6-ΓΙΩΡΓΟΣ-ΓΙΑΝΝΟΥΛΕΛΗΣ