Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου, 2021

“Τρέχουν” τα προγράμματα επιδοτούμενων ανέργων

Εκδόθηκαν την Παρασκευή τα αποτελέσματα από τον ΟΑΕΔ Μυτιλήνης για το πρόγραμμα ανέργων 18-24 ετών που πληρούν τις προϋποθέσεις για να ενταχθούν στο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, με άλλα λόγια να απασχοληθούν με επιδοτούμενη εργασία σε επιχειρήσεις του τόπου μας.

Η διοίκηση του Οργανισμού υπό τη Μαρία Καραμεσίνη έχει αλλάξει τα δεδομένα εφαρμόζοντας ένα διαφανές και ελάχιστα γραφειοκρατικό σύστημα, καθώς πλέον όλα γίνονται αυτόματα από τον ΟΑΕΔ με βάση τις λίστες των ενεργών ανέργων που έχει στα μητρώα του ανά ειδικότητα.

Με άλλα λόγια, στην προκήρυξη του προγράμματος υπέβαλαν αιτήσεις οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και από κει και πέρα ΟΑΕΔ Μυτιλήνης κάνοντας μία εξαιρετική δουλειά κατηύθυνε σε πίνακες τους άνεργους των ανάλογων ειδικοτήτων που ζητούνται σε κάθε επιχείρηση. Συνολικά από την περιοχή μας υπέβαλαν αιτήσεις 82 επιχειρήσεις, είναι όμως αμφίβολο αν θα καλυφθεί το σύνολο των θέσεων που ζητούνται (καθώς κάποιες επιχειρήσεις ζητούν περισσότερους του ενός υπαλλήλους), δεδομένου πως οι θέσεις είναι 10.000 για όλη την Ελλάδα. Οι δυνητικά ωφελούμενοι άνεργοι είναι για τη Λέσβο 423 και 57 για τη Λήμνο, οι οποίοι άρχισαν ήδη να ενημερώνονται από το γραφείο Μυτιλήνης του ΟΑΕΔ ώστε σε περίπτωση που δεν επιθυμούν τις θέσεις στις οποίες κατευθύνονται από τον Οργανισμό, να βγαίνουν από τις λίστες και να παίρνουν σειρά οι επόμενοι.

Ο ΟΑΕΔ Μυτιλήνης είναι άριστα οργανωμένος εδώ και χρόνια ώστε να μπορεί αυτή τη στιγμή να ανταποκρίνεται κατά απόλυτο τρόπο στο όραμα της κ. Καραμεσίνη για τον σύγχρονο ΟΑΕΔ του αύριο.

 

Προκήρυξη και για το νέο πρόγραμμα

 

Ταυτόχρονα προκηρύχθηκε και το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων, ηλικίας 30-49 ετών που θα υλοποιηθεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως το προηγούμενο, απαιτείται όμως οι επιχειρήσεις να υποβάλουν αιτήσεις.

 Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων εγγεγραμμένων για χρονικό διάστημα τριών τουλάχιστον μηνών, στα Μητρώα του ΟΑΕΔ και μακροχρόνια ανέργων (εγγεγραμμένων τουλάχιστον 12 μήνες). Συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις επιχορηγούνται για κάθε άτομο που υπάγεται στο πρόγραμμα από την ημερομηνία πρόσληψής του και για χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, με την πρόσληψη 10.000 ανέργων, ηλικίας 30-49 ετών, με έμφαση στους μακροχρόνια ανέργους.

Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο ποσό των 15 € για την πρόσληψη εγγεγραμμένων ανέργων που διαθέτουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών πριν από την υπόδειξή τους από τα τοπικά γραφεία, και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα στο ποσό των 18 € για την πρόσληψη μακροχρόνιων ανέργων που διαθέτουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών πριν από την υπόδειξή τους και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα.

Η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης του προγράμματος ορίζεται σε 12 μήνες.

Μετά τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις οι οποίες θα προσλάβουν μη μακροχρόνια ανέργους, δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό (προϋπάρχον και επιχορηγούμενο) για τρεις ακόμα μήνες (χωρίς επιχορήγηση).

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα.

  • Οι επιχειρήσεις με προσωπικό 0-3 άτομα μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για έναν ωφελούμενο.
  • Επιχειρήσεις με προσωπικό από 4-8 άτομα μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για έως δύο ωφελούμενους
  • Επιχειρήσεις με προσωπικό από 9-19 άτομα μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για έως τρεις ωφελούμενους
  • Επιχειρήσεις άνω 20 ατόμων μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για έως πέντε ωφελούμενους.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (ημερολογιακά).

Μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης, οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης στο κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Για τη σύνδεση χρήστη στο ΠΣΚΕ απαιτείται η χρήση Web browser και η σύνδεση στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ependyseis.gr/mis προκειμένου να γίνει εγγραφή στο σύστημα. Κατά την είσοδο στο σύστημα, ζητείται η συμπλήρωση ζεύγους κωδικού πρόσβασης και συνθηματικού που θα πρέπει να έχει προμηθευτεί ο χρήστης κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής Αίτησης Απόδοσης Δικαιωμάτων Πρόσβασης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης είναι η ενδιαφερόμενη επιχείρηση (τόσο για την έδρα όσο και για τα υποκαταστήματα) να είναι εγγεγραμμένος χρήστης στο πληροφοριακό σύστημα (portal) του ΟΑΕΔ και να διαθέτει κωδικούς πρόσβασης σε αυτό (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό).

Επιχειρήσεις που είναι ήδη εγγεγραμμένοι χρήστες στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ πρέπει να προσέλθουν στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ πριν την υποβολή της αίτησης εφόσον απαιτείται, για επικαιροποίηση των στοιχείων τους.

Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις δεν είναι εγγεγραμμένοι χρήστες στο Πληροφοριακό Σύστημα (portal) του Οργανισμού τότε θα πρέπει να επισκεφθούν την υπηρεσία Μυτιλήνης του ΟΑΕΔ, προσκομίζοντας  τα κάτωθι δικαιολογητικά για την έκδοση κλειδαρίθμου προκειμένου στη συνέχεια να υποβάλλουν αίτηση για την ένταξη στο πρόγραμμα.

α) Οι ατομικές επιχειρήσεις, τη βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος

β) Τα νομικά πρόσωπα, πρόσφατο καταστατικό της επιχείρησης από όπου θα προκύπτει η μετοχική ή και εταιρική σύνθεσή της καθώς και τον ΑΦΜ της επιχείρησης.

Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 όσον αφορά τα στοιχεία που περιλαμβάνονται και αναφέρονται σε αυτή.

Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από τον ενδιαφερόμενο στην ηλεκτρονική αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Η επιχείρηση φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης. Ειδικότερα, υποχρεούται να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης με τα ζητούμενα στοιχεία.

Σε περίπτωση που μια επιχείρηση ή ένα υποκατάστημα επιχείρησης έχει υποβάλει αίτηση και θελήσει να την τροποποιήσει/διορθώσει, τότε μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονικά νέα αίτηση, η οποία θα ισχύει εφεξής, ακυρώνοντας κάθε προηγούμενη.

Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης (στην οποία εμπεριέχεται η εντολή κενής θέσης) οι επιχειρήσεις θα προσδιορίζουν την ειδικότητα των ατόμων που επιθυμούν να προσλάβουν, και λοιπά επιθυμητά προσόντα πρόσληψης (π.χ. ξένες γλώσσες, προϋπηρεσία, γνώσεις Η/Υ, κ.ά.), καθώς επίσης και την κατηγορία του ανέργου (άνεργοι με τρίμηνη τουλάχιστον εγγεγραμμένη ανεργία ή μακροχρόνια άνεργοι).