Εκπαιδευτικές πτήσεις πάνω από τη Μυτιλήνη

Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων εντάσσονται οι σημερινές χαμηλές πτήσεις μαχητικών στη Μυτιλήνης. Αυτό μας ανέφεραν από την 98 ΑΔΤΕ, καθώς δημιουργήθηκε ανησυχία από τους κατοίκους που συνέδεσαν τις πτήσεις με τις τουρκικές παραβιάσεις που καταγράφονται αυτές τις ημέρες στο Αιγαίο.