Φωτοσχόλια

Φωτοσχόλιο

Χαιρόσουν να βλέπεις τις τελευταίες ημέρες ασπρισμένα  τα πρώτα μέτρα στα κρασπεδόρειθρα στην έξοδο της Λαγκάδας για Παγανή (περιοχή Κρυονέρι). Μέχρι που σταμάτησε μία...