Φωτοσχόλιο

Δεν γνωρίζουμε αν αυτό το βουνό από ρούχα έχει σχέση με στελέχη συγκεκριμένης ΜΚΟ που διαμένουν σε διαμερίσματα στην περιοχή του Αγίου Νικολάου στην Επάνω Σκάλα, όποιος τα πέταξε πάντως θα πρέπει να ντρέπεται, καθώς προορίζονται για πρόσφυγες και μετανάστες και σε τελική ανάλυση, αν δεν τα ήθελαν θα μπορούσαν να τα δώσουν στη Μητρόπολη για τους φτωχούς. Προτείνουμε στον Δήμο να εφαρμόσει τον Κανονισμό καθαριότητας επιβάλλοντας πρόστιμα στους υπευθύνους. Αρκετά πια τους ανεχτήκαμε στον τόπο μας να μας προσβάλουν