Αρχική πλατη-βαστρια

πλατη-βαστρια

ΒΙΒΛΙΟ-ΜΑΥΡΟ-ΝΕΡΟ
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ-ΒΑΣΤΡΙΑ