Φωτοσχόλια

Φωτοσχόλιο

Τι σκοπεύει να κάνει ο Δήμος Μυτιλήνης με τις διαβάσεις που έχουν ξεθωριάσει για παρατεταμένο διάστημα;  Στην Επάνω Σκάλα, όπως μας είπε η οικογένεια Βασίβαγλη...