Καημένη Μυτιλήνη…

Εικόνα ντροπής

Κρίμα τα χρήματα

Αυτά από τη Σάμο…

Iλαροτραγωδία

Φωτοσχόλιο