Αρχική Φεύγει από την ΑΔΕΛ ο Βέρρος ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ-ΠΗΓΕΣ-ΕΦΤΑΛΟΥΣ

ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ-ΠΗΓΕΣ-ΕΦΤΑΛΟΥΣ