Αρχική Με Χαρδαλιά και μαχητικά αεροσκάφη η 8η Νοεμβρίου ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - ÅÐÅÔÅÉÏÓ 28çò ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ - ÐÁÑÅËÁÓÇ // (ÌÏÔÉÏÍÔÅÁÌ/ÔÑÕØÁÍÇ ÖÁÍÇ)

ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ – ÅÐÅÔÅÉÏÓ 28çò ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ – ÐÁÑÅËÁÓÇ // (ÌÏÔÉÏÍÔÅÁÌ/ÔÑÕØÁÍÇ ÖÁÍÇ)