Τετάρτη, 6 Ιουλίου, 2022

Μόνιμες θέσεις στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. και στην Εκπαίδευση

Άρθρα & Δημοσιεύσεις


Αντίστροφη μέτρηση έχει σημάνει για την δημοσίευση δύο προκηρύξεων του ΑΣΕΠ, την 3Κ/2022 που αφορά 284 μόνιμες θέσεις στο Υπουργείο Παιδείας, καθώς και την προκήρυξη 4Κ/2022 για 115 μόνιμους στην Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Η προκήρυξη 3Κ/2022 του ΑΣΕΠ προβλέπει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, συνολικά 284 θέσεων, στο υπουργείο Παιδείας, στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, στην ΠΔΕ Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, στην Ιερά Μητρόπολη Σάμου, Ικαρίας καθώς και σε 13 Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ).

Οι 284 θέσεις εργασίας κατανέμονται ως εξής:

-Υπουργείο Παιδείας: Πλήρωση 185 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατηγορίας

-Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης: Πλήρωση 5 θέσεων ΠΕ, ΤΕ κατηγορίας

-Πανεπιστήμιο Κρήτης: Πλήρωση 5 θέσεων ΠΕ, ΔΕ κατηγορίας

-Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Πλήρωση 5 θέσεων ΠΕ, ΤΕ κατηγορίας

-Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Πλήρωση 3 θέσεων ΠΕ, ΔΕ κατηγορίας

-Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Πλήρωση 5 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ κατηγορίας

-Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πλήρωση 3 θέσεων ΤΕ κατηγορίας 

-Πάντειο Πανεπιστήμιο: Πλήρωση 4 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, κατηγορίας

-Γεωπονικό Πανεπιστήμιο: Πλήρωση 7 θέσεων ΠΕ,ΔΕ κατηγορίας

-Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο: Πλήρωση 2 θέσεων ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας

-Πολυτεχνείο Κρήτης: Πλήρωση 2 θέσεων ΠΕ, ΥΕ κατηγορίας

-ΕΜΠ: Πλήρωση 5 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ κατηγορίας

-ΑΣΚΤ: Πλήρωση 2 θέσεων ΠΕ κατηγορίας

-ΔΠΘ: Πλήρωση 5 θέσεων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατηγορίας

-ΑΠΘ: Πλήρωση 12 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ κατηγορίας

-ΠΔΕ Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης: Πλήρωση 19 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ

-Γενικό Αρχείο του Κράτους: Πλήρωση 14 θέσεων ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας

-Ιερά Μητρόπολη Σάμου, Ικαρίας και Κορσέων: Πλήρωση 1 θέσης ΔΕ κατηγορίας

Το ίδιο ισχύει για την αντίστοιχη προκήρυξη 4Κ/2022 για τους 115 μόνιμους υπαλλήλους στην ΕΛΣΤΑΤ για τους οποίους τα προσόντα είναι:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών- Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Μαθηματικών Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ΑΕΙ ή Μαθηματικών ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Για τις θέσεις υπαλλήλων πληροφορικής οι υποψήφιοι οφείλουν να διαθέτουν:

α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής ή

β) Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου: (i) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής-Δικτύων Η/Υ ή (ii) ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων του Ηλεκτρονικού Τομέα ή

γ) Απολυτήριος τίτλος:

  1. κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ή
  2. τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή
  3. ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής
  4. άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το επόμενο διάστημα θα δημοσιευθούν και οι δύο προκηρύξεις και παρότι κάποιες πληροφορίες κάνουν λόγο για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου αυτό δεν θα πρέπει να θεωρείται απόλυτα βέβαιο, καθώς ακόμα δεν έχει γίνει η αποστολή για δημοσίευση στο ΑΣΕΠ.

spot_img
- Advertisement -

More articles

spot_img
spot_img
spot_img

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις