Κόμβος-βόρεια-παρακαμψη

Κόμβος-βόρεια-παρακαμψη-1