ΦΩΤΟΣΧΟΛΙΟ

TAE KBO NTO-2
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠ-2