Σαν βγεις στον δρόμο για τα Πηγαδάκια

Σαν βγεις στον δρόμο για τα Πηγαδάκια, πρόσεχε τη σήμανση με το ραβδί και την κόκκινη ταινία που έχουν βάλει στο… πηγάδι για να το δεις και να μην πέσεις μέσα!