Ταχύτατες διαδικασίες

Με ταχύτατες διαδικασίες προχωρούν στην Αεροπόρου Γιανναρέλλη τα τηλεπικοινωνιακά έργα της Cosmote με την όσο το δυνατόν μικρότερη όχληση και ταλαιπωρία των περιοίκων, καθώς οι τομές που ανοίγουν για την εγκατάσταση καλωδίου κλείνουν αυθημερόν. Σε αντίθεση με τις παρεμβάσεις άλλων εταιρειών, που τα σκάμματα παραμένουν ανοιχτά για εβδομάδες, ακόμα και μήνες!