ΠΑΣΟΚ-3-ΡΙΤΣΑ-ΒΑΛΑΚΟΥ

ΠΑΣΟΚ 4 – ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΠΑΣΟΚ-2-ΜΑΡΙΝΟΣ-ΟΡΦΑΝΟΣ