45 θέσεις στο Λιμενικό

Όπως ανακοινώθηκε από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης, με Απόφαση του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος προκηρύχθηκε διαγωνισμός για νέες θέσεις λιμενικών υπαλλήλων.

Πρόκειται για την κατάταξη 45 συνολικά Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (ανδρών – γυναικών) έτους 2019, με εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης των υποψηφίων.

Η κατανομή των θέσεων έχει ως εξής:

Κατηγορία πτυχιούχων ΑΕΙ – Πανεπιστημιακού Τομέα

-28 θέσεις για πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι) του Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου της αλλοδαπής.

Κατηγορία πτυχιούχων ΑΕΙ – Τεχνολογικού Τομέα

– Δύο θέσεις για πτυχιούχους των Σχολών και Τμημάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι) του Τεχνολογικού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Κατηγορία πτυχιούχων Α.Ε.Ν. – Πλοιάρχων

-Έξι θέσεις για πτυχιούχους Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) – Πλοιάρχων με θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον 6 μηνών μετά από την απόκτηση διπλώματος Γ’ τάξης του Εμπορικού Ναυτικού.

Κατηγορία πτυχιούχων Α.Ε.Ν. – Μηχανικών

-Εννιά θέσεις για πτυχιούχους Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν) – Μηχανικών με θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον 6 μηνών μετά από την απόκτηση διπλώματος Γ’ τάξης του Εμπορικού Ναυτικού.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να μην έχουν υπερβεί το 29ο έτος της ηλικίας τους (δηλαδή να έχουν γεννηθεί από 01-01-1990 και μετά).

Όσοι έχουν τα απαραίτητα προσόντα και επιθυμούν να πάρουν μέρος στον διαγωνισμό κατάταξης Δοκίμων Σημαιοφόρων του Λιμενικού Σώματος καλούνται να υποβάλουν αίτηση με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως (ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο), κατά τις εργάσιμες ημέρες και από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, ή ταχυδρομικώς με συστημένη αλληλογραφία, απευθείας σε Επιτροπή Παραλαβής – Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης του διαγωνισμού, από τη Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου με τα εξής στοιχεία: 

Διαγωνισμός Κατάταξης Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (έτους 2019) με εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης των υποψηφίων – Επιτροπή Παραλαβής Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης, Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής – Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Ακτή Βασιλειάδη Πύλες Ε1 – Ε2, Πειραιάς, Τ.Κ. 18510.

H προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 32/30-08-2019, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) και αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Αρχηγείου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Δι@ύγεια» (http://diavgeia.gov.gr) (ΑΔΑ: Ω1ΝΧ4653ΠΩ-ΦΓΘ), από όπου μπορούν να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι.