Αιτήσεις για τις 495 θέσεις της Κοινωφελούς Εργασίας

910

Κάλλιο αργά παρά ποτέ θα μπορούσε να πει κανείς για το πρόγραμμα Κοινωφελούς Απασχόλησης που το περιμέναμε 2 μήνες νωρίτερα, αλλά τελικά προκηρύχτηκε μέσα στον Αύγουστο. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα, όπως έγραψαν με το πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ τους τα «Νέα της Λέσβου» στο φύλλο της Πέμπτης.

Πρόκειται για  495 θέσεις για 8 μήνες στο Βόρειο Αιγαίο και όσοι προσληφθούν αναμένεται να αναλάβουν καθήκοντα από το Σεπτέμβριο. Πανελλαδικά πρόκειται για 30.333 θέσεις που θα καλυφθούν βάσει των αιτημάτων που είχαν υποβληθεί από τους Δήμους και τις Περιφέρειες.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα διαρκέσει μέχρι την Δευτέρα, 20 Αυγούστου.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανέργους, ηλικίας άνω των 18 ετών.

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, που ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

– Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

– Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς

– Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους

– Άνεργοι ηλικίας άνω των 29 ετών, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

– Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ

– Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται στο πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, από χρήστες πιστοποιημένους στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ, με την εισαγωγή των  κωδικών πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν μία μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα της πρόσκλησης.

Οι δυνητικά ωφελούμενοι άνεργοι μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, άνεργοι που ανήκουν στην κατηγορία των ΑμεΑ, αλλά έχουν εγγραφεί στο γενικό μητρώο του Οργανισμού και επιθυμούν να μεταφερθούν στο ειδικό μητρώο ΑμεΑ του ΟΑΕΔ, καθώς και εγγεγραμμένοι άνεργοι γονείς προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ, υποχρεούνται να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά στο γραφείο του ΟΑΕΔ Μυτιλήνης μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Οι ωφελούμενοι κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα εξής 9 αντικειμενικά κριτήρια μοριοδότησης:

– Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες, το οποίο διπλασιάζεται για τους άνεργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών

– Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας της παραγράφου 5.1 της Δημόσιας Πρόσκλησης, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες

– Αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω

– Ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό

– Ηλικία

– Αριθμός ανήλικων τέκνων

– Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω

– Ιδιότητα δικαιούχου του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).

Αναλυτικά η κατανομή των θέσεων ανά ειδικότητα και κατηγορία εκπαίδευσης έχει ως εξής:

– Αγρονόμοι – τοπογράφοι – ΠΕ: 8 θέσεις

– Αρχαιολόγοι – ΠΕ: 2 θέσεις

– Αρχιτεκτόνων μηχανικών – ΠΕ: 3 θέσεις

– Βιβλιοθηκονόμων – ΤΕ: 1 θέση

– Βιολόγων – ΠΕ: 2 θέσεις

– Βοηθών ξυλουργικών εργασιών – ΥΕ: 2 θέσεις

– Βοηθών οικοδομικών εργασιών – ΥΕ: 9 θέσεις

– Βοηθών σιδηρουργικών εργασιών – ΥΕ: 1 θέση

– Βοηθών υδραυλικών εργασιών – ΥΕ: 1 θέση

– Βοηθών βρεφονηπιοκόμων – ΔΕ: 1 θέση

– Βοηθητικού φυλακτικού προσωπικού – ΥΕ: 9 θέσεις

– Εργάτες καθαριότητας – ΥΕ: 120 θέσεις

– Βοηθών ελαιοχρωματιστών – ΥΕ: 5 θέσεις

– Βοηθών ηλεκτρολόγων – ΥΕ: 1 θέση

– Βοηθών καλουπατζήδων – ΥΕ: 3 θέσεις

– Βοηθών μπετατζήδων – ΥΕ: 3 θέσεις

– Βοηθών σοβατζήδων – ΥΕ: 2 θέσεις

– Βοηθών τεχνιτών πλακοστρώσεων – ΥΕ: 3 θέσεις

– Βρεφονηπιοκόμων – ΤΕ: 3 θέσεις

– Γενικών καθηκόντων – ΥΕ: 25 θέσεις

– Γενικών καθηκόντων σχολείων – ΔΕ: 3 θέσεις

– Γεωλόγων – ΠΕ: 1 θέση

– Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας – ΤΕ: 3 θέσεις

– Γεωπόνων ΠΕ: 11 θέσεις

– Τεχνικών Η/Υ – ΤΕ: 1 θέση

– Τεχνικών ηλεκτρολόγων – ΔΕ: 1 θέση

– Τεχνίτης ξυλουργικών εργασιών – ΔΕ: 1 θέση

– Τεχνίτης Γεωπονίας – ΤΕ: 4 θέσεις

– Τεχνολόγος τροφίμων – ΤΕ: 1 θέση

– Φυσικοθεραπευτές – ΤΕ: 2 θέσεις

– Φυτικής Παραγωγής – ΤΕ: 1 θέση

– Χειριστής μηχανημάτων bobcat – ΔΕ: 1 θέση

– Χειριστής μηχανημάτων grader – ΔΕ: 1 θέση

– Χειριστής μηχανημάτων JCB – ΔΕ: 1 θέση

– Χειριστής μηχανημάτων (τσάπα) – ΔΕ: 1 θέση

– Οικονομικού – Λογιστικού – ΠΕ: 1 θέση

– Οικονομικού – Λογιστικού – ΠΕ: 1 θέση

– Περιβαλλοντολόγων ΠΕ: 6 θέσεις

– Πληροφορικής – ΔΕ: 6 θέσεις

– Πληροφορικής – ΠΕ: 13 θέσεις

– Πληροφορικής – ΤΕ: 13 θέσεις

– Πολιτικών μηχανικών – ΠΕ: 7 θέσεις

– Πολιτικών μηχανικών – ΤΕ: 4 θέσεις

– Πολιτικών μηχανικών δομικών έργων – ΤΕ: 2 θέσεις

– Πολιτικών μηχανικών έργων υποδομών – ΤΕ: 6 θέσεις

– Σχεδιασμού με χρήση Η/Υ – ΔΕ: 1 θέση

– Ηλεκτρολόγοι μηχανικοί – ΤΕ: 3 θέσεις

– Ηλεκτρολόγοι μηχανικοί – ΠΕ: 3 θέσεις

– Ηλεκτροτεχνίτες οχημάτων – ΔΕ: 1 θέση

– Ημερήσιοι σχολικοί φύλακες – ΔΕ: 2 θέσεις

– Ιατρός – παιδίατρος – ΠΕ: 1 θέση

– Κηπουρών – ΔΕ: 1 θέση

– Κλητήρων – οδηγών – ΔΕ: 1 θέση

– Κοινωνικών επιστημών – ΠΕ: 2 θέσεις

– Κοινωνικών λειτουργών – ΤΕ: 4 θέσεις

– Κτηνιάτρων – ΠΕ: 3 θέσεις

– Λογιστικού – Οικονομικού – ΤΕ: 1 θέση

– Μηχανικοί Η/Υ – ΤΕ: 1 θέση

– Μηχανικοί περιβαλλοντολόγοι – ΠΕ: 4 θέσεις

– Μηχανολόγοι μηχανικοί – ΠΕ: 8 θέσεις

– Μηχανολόγοι μηχανικοί – ΤΕ: 8 θέσεις

– Μηχανοτεχνίτες οχημάτων – ΤΕ: 8 θέσεις

– Μουσειολόγοι – ΠΕ: 1 θέση

– Νοσηλευτές – ΤΕ: 2 θέσεις

– Οδηγών β’ κατηγορίας – ΔΕ: 4 θέσεις

– Οδηγών γ’ κατηγορίας – ΔΕ: 20 θέσεις

– Χειριστής μηχανήματος (σάρωθρο) – ΔΕ: 1 θέση

– Χειριστής μπουλντόζας – ΔΕ: 1 θέση

– Χειριστής μικρού γερανοφόρου – ΔΕ: 1 θέση

– Ψυχολόγοι – ΠΕ: 1 θέση

– Δασολόγων – ΠΕ: 2 θέσεις

– Διοίκηση Επιχειρήσεων – ΠΕ: 4 θέσεις

– Διοικητικού – Λογιστικού – ΔΕ: 32 θέσεις

– Διοικητικού – Οικονομικού – ΠΕ: 28 θέσεις

– Διοικητικού – Οικονομικού – ΤΕ: 16 θέσεις

– Δομικών έργων – ΤΕ: 1 θέση

– Επισκεπτών Υγείας – ΤΕ: 4 θέσεις

– Επιστατών – ΥΕ: 3 θέσεις

– Εργατών Πρασίνου – ΥΕ: 29 θέσεις

– Έργων υποδομής – ΤΕ: 2 θέσεις

– Ηλεκτρολόγων – ΔΕ: 1 θέση