Αιτήσεις για τις μόνιμες θέσεις στην υγεία

Άρχισε η προθεσμία για την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων των ενδιαφερομένων στο ΑΣΕΠ για τις μόνιμες θέσεις στην υγεία για τους υποψήφιους των θέσεων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και θα διαρκέσει μέχρι τις 24 Απριλίου στις 14:00. Για τους υποψήφιους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης η προθεσμία ξεκινά στις 2 Μαΐου και εκπνέει στις 17 Μαΐου στις 14:00.
Πρόκειται για την προκήρυξη του Υπουργείου Υγείας για τις 1.166 θέσεις μόνιμου προσωπικού που θα καλύψουν πανελλαδικά τις ανάγκες του ΕΣΥ για τα νοσοκομεία, τα Κέντρα Υγείας και άλλες δομές, εκ των οποίων 26 θέσεις έχουν ήδη κατανεμηθεί στο Νομό Λέσβου. Η προκήρυξη του ΑΣΕΠ είναι η 2Κ/2019 και μπορούν να την αναζητήσουν οι υποψήφιοι από τα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών του νησιού μας ή από το διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), ενώ οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.

Οι θέσεις

Από τις 26 θέσεις μόνιμου προσωπικού στο Νομό Λέσβου οι 18 είναι για το νοσοκομείο Μυτιλήνης, 6 θέσεις για τα Κέντρα Υγείας του νησιού μας και 2 θέσεις για το νοσοκομείο Λήμνου.
Αναλυτικά η κατανομή των θέσεων στη Λέσβο έχει ως ακολούθως:
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
-1 θέση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Ιατρικών Εργαστηρίων (κωδικός θέσης 690)
-3 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Μαιευτικής (κωδικός θέσεων 718)
-2 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Νοσηλευτικής (κωδικός θέσεων 774)
-2 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Ραδιολογίας – Ακτινολογίας (κωδικός θέσεων 837)
-1 θέση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων (κωδικός θέσης 927)
-2 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Βοηθών Νοσηλευτικής (κωδικός θέσεων 1.016)
-2 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Χειριστών Εμφανιστών (κωδικός θέσεων 1.118)
-4 θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού – μεταφορείς ασθενών (κωδικός θέσεων 1.250)
-1 θέση Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού – Νοσοκόμων (κωδικός θέσης 1.266)
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΠΕΔΥ – ΕΠΑΝΩ ΣΚΑΛΑ)
-1 θέση Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, Γενικών Καθηκόντων (κωδικός θέσης 1.201)
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΤΙΣΣΑΣ
-1 θέση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Μαιευτικής (κωδικός θέσης 719)
-1 θέση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Πληρωμάτων Ασθενοφόρων (κωδικός θέσης 1.056)
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ
-1 θέση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Πληρωμάτων Ασθενοφόρων (κωδικός θέσης 1.057)
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ
-1 θέση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Πληρωμάτων Ασθενοφόρων (κωδικός θέσης 1.058)
ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΓΙΑΣΟΥ
-1 θέση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων (κωδικός θέσης 928)
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΗΜΝΟΥ
-1 θέση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Διοικητικών Γραμματέων (κωδικός θέσης 991)
-1 θέση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χειριστών Ιατρικών Συσκευών (κωδικός θέσης 1.146).
Στην προκήρυξη αναφέρονται αναλυτικά τα προσόντα και στα παραρτήματα παρέχονται οδηγίες για την συμπλήρωση της αίτησης και την υποβολή των δικαιολογητικών για κάθε ενδιαφερόμενο, ανάλογα με την εκπαιδευτική κατηγορία και τη θέση που υποβάλλει στην προτίμησή του.