Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα απαντούν

349

Απάντηση απέστειλαν στα Νέα της Λέσβου οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα μετά την κριτική  που τους άσκησε στο χρονογράφημα της Παρασκευής, που υπέγραφε ο Στρατής Μπαλάσκας, αναφορικά με τις εργασίες που έγιναν σε ελαιόκτημα στην περιοχή του Κέντρου Μεταναστών της Μόριας και την εγκατάσταση μονάδων από τη συγκεκριμένη Οργάνωση.

Τα Νέα της Λέσβου δημοσιεύουν σήμερα την απάντηση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, καθώς και την απάντηση του Στρατή Μπαλάσκα που υπέγραφε το χρονογράφημα. 

 

ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ

 «Με αφορμή άρθρο που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 1/12/2017 στην εφημερίδα «Τα Νέα της Λέσβου» και στην ενημερωτική ιστοσελίδα www.lesvosnews.net με τίτλο «Γιατροί χωρίς… τσίπα ξανά και ξανά…» του δημοσιογράφου, Στρατή Μπαλάσκα, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τα κάτωθι:

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα βρισκόμαστε στη Λέσβο από το καλοκαίρι του 2015 παρέχοντας ιατρική και ανθρωπιστική βοήθεια. Πρόσφατα ξεκινήσαμε επείγουσα παρέμβαση σε συνεργασία με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και της πρόσβασης στην ιατρική περίθαλψη των αιτούντων άσυλο στη Λέσβο. Στο πλαίσιο αυτό κοντά στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Μόριας, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα προσφέρουμε από την Τετάρτη 29/11/2017 πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη για παιδιά κάτω των 16 ετών, προγεννητική και μεταγεννητική φροντίδα για εγκύους, καθώς και φροντίδα ψυχικής υγείας.

Για το λόγο αυτό μισθώσαμε ιδιωτικό οικόπεδο και προχωρήσαμε σε μικρές διαμορφώσεις του εδάφους με χρήση φυσικών ασύνδετων υλικών, όπως χώμα και λιθοδομή χωρίς κονίαμα, για λόγους βελτίωσης του φυσικού του ανάγλυφου, χωρίς να αλλοιώσουμε τη γενική φυσική γεωμορφολογία του και τη φυσική κλίση απορροής των ομβρίων υδάτων.

Στο εν λόγω οικόπεδο τοποθετήσαμε σκηνή 45 τ.μ. όπου γίνεται η διαλογή των ασθενών και κινητές τουαλέτες για ασθενείς και προσωπικό. Τέσσερα οχήματα (δύο φορτηγά και δύο βαν) σταθμεύουν επίσης καθημερινά για την παροχή της ιατρικής και ψυχικής φροντίδας.

Όλες οι παραπάνω εργασίες έγιναν με τη σύμφωνη άδεια του ιδιοκτήτη, η οποία συμπεριλαμβάνεται στο μισθωτήριο μαζί με τον όρο το οικόπεδο να επιστραφεί στην πρότερή του κατάσταση μετά το πέρας των δραστηριοτήτων μας. Αξίζει να επισημάνουμε ότι τα υλικά για τις χωματουργικές εργασίες δεν είναι εκτεθειμένα, δεν μπορούν να παρασυρθούν από τη βροχή και προφανώς δεν τίθεται κανένα ζήτημα ρύπανσης του περιβάλλοντος. Θα θέλαμε επίσης να ενημερώσουμε τον συντάκτη του άρθρου ότι για τις συγκεκριμένες εργασίες που πραγματοποιήσαμε δεν απαιτείται οικοδομική άδεια, σύμφωνα με το ν. 4495/2017.

Ενήμεροι για τη δράση μας εκεί είναι ο Δήμος Λέσβου, η Αστυνομία, το ΚΕΕΛΠΝΟ και η Διοίκηση του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Μόριας.

Σχετικά με την αναφορά που γίνεται στο άρθρο για το πάρκο «Τσαμάκια», υπενθυμίζουμε ότι οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα έχουμε απαντήσει επισήμως για το συγκεκριμένο θέμα το 2015. https://msf.gr/sites/default/files/msf_reply_lesvos_tsamakia.pdf

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα είμαστε μια διεθνής, ανεξάρτητη, ιατρική ανθρωπιστική οργάνωση που παρέχει ιατρική φροντίδα σε ανθρώπους αποκλεισμένους από την υγειονομική περίθαλψη, σε θύματα βίας, φυσικών καταστροφών ή ενόπλων συγκρούσεων. Δρούμε με μοναδικό κριτήριο τις ιατρικές ανάγκες, ανεξάρτητα από φυλετικά, θρησκευτικά ή πολιτικά κριτήρια με στόχο την ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου, αλλά και την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για τις ανθρωπιστικές κρίσεις που μαίνονται στον πλανήτη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα δεν χρηματοδοτούμαστε από θεσμικούς φορείς, όπως το Ελληνικό Κράτος και η ΕΕ. Στηριζόμαστε σε ιδιωτικές δωρεές για τη δράση μας προκειμένου να αποτρέψουμε το ενδεχόμενο χειραγώγησης της ανθρωπιστικής βοήθειας, ιδιαίτερα σε εμπόλεμες περιοχές και κρίσεις εκτοπισμού.

Τέλος, θα θέλαμε με ειλικρίνεια να σημειώσουμε ότι οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα είμαστε στο πλευρό των κατοίκων και των τοπικών φορέων της Λέσβου και κατανοούμε πλήρως την αναστάτωση που έχει προκληθεί στο νησί τα τελευταία χρόνια. Πάγιο αίτημά μας αποτελεί η αποσυμφόρηση των νησιών και η μεταφορά προσφύγων στην ενδοχώρα. Από την άλλη πλευρά όμως, δεν μπορούμε να μείνουμε απαθείς σε ανακριβή και συκοφαντικά σχόλια».

 

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗ ΜΠΑΛΑΣΚΑ

 «1. Η οργάνωση «Γιατροί Χωρίς Σύνορα» με την επιστολή τους δηλώνουν ότι προχώρησαν «σε μικρές διαμορφώσεις του εδάφους με χρήση φυσικών ασύνδετων υλικών, όπως χώμα και λιθοδομή χωρίς κονίαμα, για λόγους βελτίωσης του φυσικού του ανάγλυφου, χωρίς να αλλοιώσουμε τη γενική φυσική γεωμορφολογία του και τη φυσική κλίση απορροής των ομβρίων υδάτων» σύμφωνα με το νόμο 4495/2017 που ορίζει ότι για τέτοιες εργασίες δεν απαιτείται οικοδομική άδεια.

Αποκρύπτει όμως συνειδητά (γιατί δεν νομίζω ότι μια οργάνωση – «γίγας» όπως αυτή δεν μπορεί να αγνοεί το σχετικό νομικό πλαίσιο όταν μάλιστα, όπως μας δηλώθηκε τηλεφωνικά, διαθέτουν και νομική υπηρεσία) ότι το κτήμα το οποίο νοίκιασαν γειτνιάζει με ρέμα και μάλιστα με ρέμα που «έσπασε» τρεις φορές την τελευταία τριετία, δημιουργώντας τεράστια προβλήματα σε όλη τη γύρω περιοχή. Στην περίπτωση λοιπόν του συγκεκριμένου κτήματος, και για να πραγματοποιηθούν τυχόν επιτρεπόμενες επεμβάσεις «στα υδατορέματα ή και πλησίον αυτών» υπάρχουν συγκεκριμένες προβλέψεις στο νόμο 4258/2014 «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα – ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».

Ο νόμος λοιπόν αυτός περιλαμβάνει τις απαιτήσεις για την οριοθέτηση των ρεμάτων που είναι και όρος για να πραγματοποιηθούν οποιεσδήποτε εργασίες.

Απαιτείται λοιπόν φάκελος οριοθέτησης, ο οποίος ρητώς ορίζεται, ότι συντάσσεται και υπογράφεται από μελετητές που διαθέτουν τα απαιτούμενα από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία προσόντα.

Καθορίζονται οι αποστάσεις δόμησης σε 10 μέτρα εκατέρωθεν των γραμμών πλημμύρας για τις εντός σχεδίου και εντός ορίων οικισμών περιοχές,  και 20 μέτρα για τις εκτός σχεδίου περιοχές. Δηλαδή η οριοθέτηση περιλαμβάνει και τη χάραξη γραμμών πλημμύρας.

Τι από όλα αυτά έγινε; ΤΙΠΟΤΑ!!! Η οργάνωση προχώρησε στο παράνομο μπάζωμα ενός κτήματος κατά παράβαση των όσων οι νόμοι ορίζουν. Τι θα γίνει στην περίπτωση πλημμύρας; Αν το ρέμα «σπάσει» εξαιτίας των τόνων οικοδομικών υλικών που χρησιμοποίησαν για το μπάζωμα του κτήματος τι θα συμβεί σε όλη τη γύρω περιοχή, μηδέ εξαιρουμένων των επιχειρήσεων (προσωρινών αλλά και μόνιμων) που λειτουργούν εκεί;

  1. Με την επιστολή τους όμως οι «Γιατροί Χωρίς Σύνορα» παραδέχονται ευθέως ότι παρανόμησαν το 2015 στήνοντας καταυλισμό μέσα στην πλατεία του άλσους «Τσαμάκια» την οποία μπάζωσαν. Για να δικαιολογήσουν την έλλειψη οικοδομικής άδειας στα σημερινά τους καμώματα επικαλούνται νόμο του 2017. Παραδέχονται δηλαδή ότι παράνομα έπραξαν το 2015 στα Τσαμάκια. Εκτός και αν εκτός από… σωτήρες είναι και προφήτες, οπότε και έστησαν ό,τι έστησαν… εν όψει του Νόμου που θεσπίστηκε το 2017.

Για την ιστορία η δημιουργία αυτού του παράνομου καταυλισμού για την οποία υπήρξε τότε και καταγγελία στον Εισαγγελέα από τη Διεύθυνση Δασών έβαλε τους πρόσφυγες μέσα στο άλσος. Ανθρώπους κατατρεγμένους και πονεμένους που χρειαζόταν να ζεσταθούν στις τεράστιες σκηνές που έφτιαξαν χειμωνιάτικα και τις οποίες παράτησαν επί μήνες. Αποτέλεσμα ήταν να κάψουν για να ζεσταθούν όλες τις υποδομές που είχε φτιάξει ο Δήμος στο άλσος το 2008 στα τότε έργα ανάπλασης. Τραπεζόπαγκους,  παγκάκια, πέργκολες και λοιπά ανάλογα.

Λένε επίσης ότι προχώρησαν στην αποκατάσταση του τοπίου, ο Θεός να την κάνει αποκατάσταση, μια και ακόμα και σήμερα βρίσκονται στο χώρο πεταμένα οικοδομικά υλικά από την τότε δράση τους. Ιδιαίτερα πίσω από το μνημείο των εκτελεσμένων όπου με… σεβασμό στους νεκρούς του αντιναζιστικού αγώνα του νησιού μας είχαν εγκαταστήσει… τουαλέτες!!!

Για τις ζημιές που προκάλεσε η παρανομία τους ούτε κουβέντα. Αυτές θα τις πληρώσουν, όπως και τις πλήρωσαν οι Μυτιληνιοί!

  1. Οι «Γιατροί χωρίς Σύνορα» στην επιστολή τους αναφέρουν ότι «ενήμεροι για τη δράση μας εκεί είναι ο Δήμος Λέσβου, η Αστυνομία, το ΚΕΕΛΠΝΟ και η Διοίκηση του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Μόριας».

Πάμε λοιπόν…

α. Εγγράφως ο Δήμος Λέσβου απαντά: «Σχετικά με την επιστολή που μου κοινοποιήσατε και στο ερώτημά σας αν είναι ενήμερος ο Δήμαρχος Λέσβου και ο Δήμος Λέσβου για τη συγκεκριμένη δράση θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι τόσο το γραφείο Δημάρχου όσο και ο ίδιος ο Δήμαρχος δεν έχει λάβει ούτε προφορική, ούτε γραπτή ενημέρωση σχετικά με τη συγκεκριμένη μίσθωση ακινήτου από την Οργάνωση των Γιατρών του Κόσμου». Υπογραφή: «Μάριος Ανδριώτης, Ειδικός Συνεργάτης Δημάρχου, Γραφείο Δημάρχου Λέσβου».

β. Ο Διευθυντής του ΚΥΤ Γιάννης Μπαλμπακάκης δήλωσε ότι «ενήμερος για το τι κάνουν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα είμαι όσον αφορά το εσωτερικό του χώρου που διευθύνω. Το τι κάνουν εκτός ΚΥΤ δεν είναι δική μου δουλειά. Πάντως για τη συγκεκριμένη δράση εξέφρασα τη διαφωνία μου. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να λειτουργεί έξω από το ΚΥΤ μια δομή παροχής υπηρεσιών υγείας λίγες δεκάδες μέτρα από τη δομή του ΚΕΕΛΠΝΟ».

Γ. Η Ελληνική Αστυνομία δια εκπροσώπων της σε όλους τους βαθμούς εξέφρασε πλήρη άγνοια για τη συγκεκριμένη δράση των «Γιατρών Χωρίς Σύνορα». Επιμένοντας και αυτοί ότι δεν είχαν ενημερωθεί. Δηλώθηκε δε πως ζητήθηκε Εισαγγελική συνδρομή για τη συγκεκριμένη δράση των «Γιατρών Χωρίς Σύνορα».

Δ. Οι «Γιατροί Χωρίς Σύνορα» δηλώνουν ότι προσφέρουν πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη για παιδιά κάτω των 16 ετών, προγεννητική και μεταγεννητική φροντίδα για εγκύους, καθώς και φροντίδα ψυχικής υγείας. Προς το παρόν εργάζονται Δευτέρα με Παρασκευή ώρες γραφείου. Σαββατοκύριακο αργούν, όπως και τα απογεύματα και φυσικά το βράδυ. Δηλαδή οι δημόσιοι υπάλληλοι που εργάζονται αυτές τις ώρες, καλύτεροι είναι…

Εν ολίγοις. Οι «Γιατροί Χωρίς Σύνορα» έδειξαν και με την επιστολή τους ότι νομίζουν πως μπορούν να κοροϊδεύουν τους πολίτες της Λέσβου και να λένε τη δική τους «αλήθεια» που όμως δεν είναι παρά ψέματα. Προφανώς επιμένουν να μην θέλουν να καταλάβουν ότι δεν επιχειρούν σε Αφρικανική χώρα αντιμετωπίζοντας τον… ιό Έμπολα, αλλά σε μια Ευρωπαϊκή χώρα με νόμους που ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΝΑ ΣΕΒΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ.

Ελπίζω πέραν της διακοπής οικοδομικών εργασιών που τους κοινοποιήθηκε από την Παρασκευή να μην συνεχίζουν να νομίζουν ότι μπορούν να κοροϊδεύουν τη Διεύθυνση Πολεοδομίας αλλά και τον Εισαγγελέα, που εγγράφως από τους αρμοδίους έχουν ενημερωθεί για τα καμώματά τους.

Έρρωσθε αγαπητοί μου και καλά ξεμπερδέματα

Στρατής Μπαλάσκας

 

Υ.Γ Πάντως αν η οργάνωση ήξερε πόσες εκατοντάδες πολίτες μου είπαν «μπράβο» για το χρονογράφημά μου ετούτο στο δρόμο, με μηνύματα και τηλέφωνα, σίγουρα θα μετάνιωνε  για το τι έκανε αλλά και για τη σημερινή απάντησή της».

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here