Πρόσληψη υπαλλήλων από τη ΔΕΗ

Νέα προκήρυξη για την πρόσληψη υπαλλήλων γραφείου δημοσιεύει αυτές τις μέρες η ΔΕΗ Α.Ε. για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας 8 μηνών….

 

Διαβάστε τη συνέχεια στην έντυπη έκδοση της εφημερίδας «Τα Νέα της Λέσβου»