Θέσεις και για Μυτιλήνη και Σάμο

Ανακοινώθηκε από το ΑΣΕΠ η μέρα έναρξης υποβολής των αιτήσεων για μόνιμες προσλήψεις σε ΕΛΣΤΑΤ, ΕΛΓΑ, ΟΠΕΚΑ και μια σειρά από φορείς υπουργείων μεταξύ των οποίων για τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου στη Μυτιλήνη μία θέση τηλεφωνητών για τυφλούς, καθώς και μια θέση οδηγού για τη Μητρόπολη Σάμου.

Πρόκειται για την προκήρυξη 1Κ/2020 του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 79 θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε διάφορους φορείς.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 23 Μαρτίου 2020, ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 7 Απριλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία, αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, θα υποβληθούν, πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της προκήρυξης).

Για περισσότερες διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ή στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ www.asep.gr.