Δευτέρα, 20 Μαΐου, 2024

Αιτήσεις για τις 18 θέσεις

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


  • Οι συμβασιούχοι θα απασχοληθούν στην εκτέλεση εργασιών πυροπροστασίας εν όψει του καλοκαιριού

Ξεκινά σήμερα και λήγει την ερχόμενη Δευτέρα, 22 Απριλίου, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις 18 θέσεις υπαλλήλων με 5μηνες συμβάσεις, που θα καλυφθούν στο Δήμο Μυτιλήνης για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών πυροπροστασίας και πυρασφάλειας εν όψει του καλοκαιριού. Όπως έγραψαν από την περασμένη Πέμπτη τα “Νέα της Λέσβου”, συνολικά ο Δήμος θα προσλάβει 30 άτομα και η δεύτερη προκήρυξη για 12 συμβασιούχους που θα απασχοληθούν στην κοπή χόρτων και τον καθαρισμό κοινόχρηστων χώρων, θα δημοσιευτεί εντός των επόμενων ημερών.

Οι 18 θέσεις αφορούν 13 εργάτες πρασίνου ΥΕ, τρεις οδηγούς ΔΕ και δύο χειριστές μηχανημάτων έργου ΔΕ. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 67 ετών. Κατ’ εξαίρεση, όσοι έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα, μπορούν να συμμετέχουν σε διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου. Επίσης, πρέπει να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους, να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που θα τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους και το τελευταίο 12μηνο να μην έχουν απασχοληθεί με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου για κάλυψη κατεπειγουσών, περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

  • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους, έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους και το τελευταίο 12μηνο δεν έχουν απασχοληθεί με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου για κάλυψη κατεπειγουσών, περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
  • Φωτοαντίγραφο του πτυχίου ή του τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού και αντιστοιχία.
  • Επαγγελματική άδεια οδήγησης γ’ κατηγορίας (για τη θέση του οδηγού)
  •  Πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας (Π.Ε.Ι.) γ’ κατηγορίας, για τη θέση του ΔΕ οδηγού.
  • Ισχύουσα άδεια χειριστή μηχανήματος έργου, για τη θέση του ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων Έργου και ισχύουσα άδεια οδήγησης Β’ ή Γ’ κατηγορίας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στα κεντρικά γραφεία του Δήμου Μυτιλήνης (Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 13 – 17 Μυτιλήνη, τηλ: 2251350596 – αρμόδια για την παραλαβή είναι η αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Προσωπικού, Ευμορφία Τυρή, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, προσκομίζοντας φωτοτυπία του αστυνομικού Δελτίου ταυτότητάς τους και των λοιπών απαραίτητων δικαιολογητικών π.χ. τίτλους, άδειες κλπ..

Οι προσληφθέντες θα πιάσουν δουλειά από την 1η Μαΐου και για 5 μήνες, δηλαδή έως και το τέλος Σεπτεμβρίου.

spot_img

More articles

spot_img
spot_img