Τρίτη, 3 Οκτωβρίου, 2023

1.190 θέσεις στο στρατό

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


1.190 θέσεις Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) άνοιξαν σε Στρατό Ξηράς, Πολεμική Αεροπορία και Πολεμικό Ναυτικό.

Το ΓΕΕΘΑ ανακοίνωσε ότι έχουν εκδοθεί οι προκηρύξεις πρόσληψης 1.190 Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) για τους τρεις Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων για το έτος 2022.

 

Για τις 755 θέσεις ΟΒΑ στο Στρατό Ξηράς

 Υποβολή δικαιολογητικών:

Οι υποψήφιοι, θα πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους μέχρι 30 Σεπτεμβρίου (όσα υποβληθούν μετά από αυτήν την ημερομηνία θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμα), ως εξής:

– Οι Οπλίτες, εφόσον μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2022, διανύουν το τελευταίο τετράμηνο των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.

– Οι Έφεδροι, εφόσον δεν έχουν παρέλθει 5 έτη από την ημερομηνία της οριστικής τους απόλυσης από τις Ένοπλες Δυνάμεις, κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών τους.

 

Για τις 200 θέσεις ΟΒΑ στο Πολεμικό Ναυτικό

Oι ενδιαφερόμενοι οπλίτες ή έφεδροι, που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα πρέπει να υποβάλουν για την ανακατάταξη ή την επανακατάταξή τους, τα δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στην απόφαση του Αρχηγού ΓΕΝ έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2022 (όσα υποβληθούν μετά από αυτήν την ημερομηνία θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμα), όπως παρακάτω:

-Οι οπλίτες, στις Μονάδες που υπηρετούν, εφόσον μέχρι την παραπάνω ημερομηνία διανύουν το τελευταίο τετράμηνο των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.

-Οι έφεδροι, σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία, εφόσον δεν παρήλθαν 5 έτη από την ημερομηνία της οριστικής τους απόλυσης από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων λόγω εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ως οπλιτών, κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών.

 

Για τις 235 θέσεις ΟΒΑ στην Πολεμική Αεροπορία

Οι ενδιαφερόμενοι οπλίτες ή έφεδροι, που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, πρέπει να υποβάλουν, ηλεκτρονικά, την αίτηση και τα δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στην προκήρυξη, έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2022.

Το νέο προσωπικό θα προσληφθεί για βραχεία περίοδο τριών ετών με δυνατότητα παράτασης εφάπαξ για 3 επιπλέον έτη.

spot_img
- Advertisement -

More articles