Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου, 2021

104 θέσεις για το μεταναστευτικό στη Λέσβο!

Η Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (DG HOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενέκρινε την επέκταση του «PHILOS – Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Επείγουσας Υγειονομικής Διαχείρισης για την Προσφυγική Κρίση» στα νησιά, με σκοπό την υγειονομική κάλυψη στον τομέα του προσφυγικού έως τις 19 Ιανουαρίου 2018.

Συγκεκριμένα, το PHILOS επεκτείνεται στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου στηρίζοντας την επιδημιολογική επιτήρηση και την δημόσια υγεία, το εθνικό σύστημα υγείας και τα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και συνεχίζει να υλοποιείται στην ηπειρωτική χώρα.

Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), ως φορέας υλοποίησης για την «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση – PHILOS», στο πλαίσιο της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF)  της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DG Migration and Home Affairs) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά σε 395 θέσεις εργασίας, διάφορων ειδικοτήτων, εκ των οποίων οι 104 για τη Λέσβο και συγκεκριμένα για το νοσοκομείο Μυτιλήνης, το ΕΚΑΒ και το Κέντρο Μεταναστών της Μόριας.

Οι προκηρυσσόμενες θέσεις αφορούν τα ακόλουθα 5 υποέργα:

Α) Υποέργο 1 (Κεντρική Υπηρεσία ΚΕΕΛΠΝΟ, Αθήνα)

Β) Υποέργο 2 (Επιδημιολογική Επιτήρηση Κέντρων Υποδοχής & Ταυτοποίησης)

Γ) Υποέργο 3 (Υγειονομική κάλυψη & ψυχοκοινωνική παρέμβαση σε δομές φιλοξενίας προσφύγων)

Δ) Υποέργο 4 (Ενδυνάμωση των Δημόσιων Δομών Υγείας – Νοσοκομεία και ΕΚΑΒ)

Ε) Υποέργο 5 (Παροχή υγειονομικών και ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών στα Κέντρα Υποδοχής & Ταυτοποίησης).

Αναλυτικότερα, για τη Λέσβο η κατανομή των θέσεων εργασίας έχει ως ακολούθως:

ΚΕΕΛΠΝΟ για το κέντρο της Μόριας

-1 θέση ΠΕ Επιδημιολόγου Πεδίου

-1 ΤΕ Επισκεπτών Υγείας

Βοστάνειο

-4 Ιατροί Γενικής Ιατρικής

-2 Ιατροί, Γενικής Χειρουργικής

-2 Ιατροί Παθολογίας

-5 Νοσηλευτές ΠΕ ή ΤΕ

-1 Μαία ΤΕ

-2 Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων

-2 Ψυχολόγοι ΠΕ

-2 Διαπολιτισμικοί Μεσολαβητές

ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

-9 Διασώστες – πλήρωμα ασθενοφόρου

Κέντρο Μεταναστών Μόριας

-14 Ιατροί ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας ή Παιδιατρικής ή Ψυχιατρικής και ελλείψει αυτών οι θέσεις μπορούν να καλυφθούν από γιατρούς και λοιπών ειδικοτήτων ή άνευ ειδικότητας

-16 Νοσηλευτές Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και ελλείψει αυτών οι θέσεις θα καλυφθούν από νοσηλευτές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

-8 Ψυχολόγοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

-18 Κοινωνικοί Λειτουργοί Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

-17 Διαπολιτισμικοί Μεσολαβητές.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με συστημένη επιστολή στο ΚΕΕΛΠΝΟ Διεύθυνση: 3-5 Μαρούσι, ΤΚ 15123 μέχρι και αύριο Τρίτη (από τη στιγμή που μέχρι αύριο θα σφραγιστούν οι φάκελοι στο ταχυδρομείο για την αποστολή στην Αθήνα θα θεωρούνται εμπρόθεσμοι), ενώ για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με το τηλέφωνο 2105212894 από 9:00 π.μ. έως 15:00.

Ολόκληρη η προκήρυξη είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ.