Τρίτη, 9 Αυγούστου, 2022

11 συμβασιούχοι για τον ΔΕΔΔΗΕ

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


Έντεκα υπαλλήλους για 8 μήνες θα προσλάβει ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) στο νησί μας. Σύμφωνα με την προκήρυξη που δημοσιεύεται σήμερα στα «Νέα της Λέσβου», πρόκειται για τις παρακάτω θέσεις:

  • 1 θέση Τ.Ε. ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 
  • 7 θέσεις Δ.Ε. ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτροτεχνικών Δικτύων (εναερίων – υπογείων),   
  • 3 θέσεις Δ.Ε. ειδικότητας Υπαλλήλων Γραφείου. 

Οι αιτήσεις ξεκινούν από αύριο και η προθεσμία θα λήξει στις 13 Δεκεμβρίου.

Το προσωπικό θα καλύψει εποχικές και πρόσκαιρες ανάγκες της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών – Περιοχή Λέσβου.

Οι υποψήφιοι της ειδικότητας Α και Γ πρέπει να είναι ηλικίας από  18  έως  65  ετών και της ειδικότητας Β πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 45 ετών. Εκτός από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Κεφάλαιο ΙΙ της προκήρυξης, οφείλουν να υποβάλλουν και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία να δηλώνουν ότι δεν έχουν απασχοληθεί στη ΔΕΗ Α.Ε. ή σε θυγατρικές της και αν έχουν απασχοληθεί,  να δηλώνεται η εταιρεία απασχόλησης  (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ,  ΑΔΜΗΕ ΑΕ, ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ), με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (σύμβαση ορισμένου χρόνου 8μηνης διάρκειας, σύμβαση έργου, σύμβαση 60 ημερομισθίων, εκτός πρακτικής άσκησης) κατά την τελευταία 3ετία, καθώς και τα χρονικά διαστήματα που απασχολήθηκαν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με ηλεκτρονικό τρόπο, στο email: [email protected]  ή να αποστείλουν την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας στην διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΣΒΟΥ, Οδυσσέα Ελύτη 5,  Τ.Κ. 811 00 – Μυτιλήνη – Λέσβος, υπ’ όψιν Ελευθέριου Βακιρλή (τηλ. επικοινωνίας: 22510 21623 εσωτ. 102). Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις με αυτοπρόσωπη παρουσία των υποψηφίων.

spot_img
- Advertisement -

More articles

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img