Σάββατο, 22 Ιουνίου, 2024

12 εργάτες για το Δήμο Μυτιλήνης

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


  • Οι συμβασιούχοι θα απασχοληθούν για 4 μήνες για την εκτέλεση εργασιών πυροπροστασίας και πυρασφάλειας των δασικών εκτάσεων

Ξεκινά από σήμερα, Παρασκευή, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη 12 συμβασιούχων υπαλλήλων από τον Δήμο Μυτιλήνης για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών πυροπροστασίας και πυρασφάλειας των δασικών εκτάσεων. Πρόκειται για θέσεις ΥΕ εργατών δασοπροστασίας, με συμβάσεις 4 μηνών, για τις οποίες δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα. Οι αιτήσεις κατατίθενται μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη, 23 Μαΐου.

Αυτή είναι η δεύτερη προκήρυξη για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού από τον Δήμο Μυτιλήνης, αφού από τις αρχές του μήνα έχουν πιάσει δουλειά ακόμη 18 εργάτες, οδηγοί και χειριστές για την κοπή των χόρτων και τον καθαρισμό των κοινόχρηστων χώρων. Οι νέοι συμβασιούχοι θα αναλάβουν τον καθαρισμό δασικών εκτάσεων του Δήμου Μυτιλήνης, τη διαμόρφωση τμημάτων δρόμων δασικής οδοποιίας για την πρόσβαση πεζών, οχημάτων και ειδικών οχημάτων της Δασικής και Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και, εν γένει, οποιαδήποτε άλλη δράση αποσκοπεί στη διασφάλιση της πυροπροστασίας των δασών. Δηλαδή, οι Υπηρεσίες του Δήμου θα ενισχυθούν για την καλοκαιρινή περίοδο με 30 άτομα συνολικά, αλλά ταυτόχρονα χάθηκαν 24 θέσεις εργασίας των συμβασιούχων που είχαν προσληφθεί κατά την διάρκεια της πανδημίας και συνέβαλλαν τα μέγιστα στον τομέα της Καθαριότητας και της Αυτεπιστασίας.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 67 ετών. Κατ’ εξαίρεση, όσοι έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το Δημόσιο Ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα, μπορούν να συμμετέχουν σε διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου. Επίσης πρέπει να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους, να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που θα τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους και το τελευταίο 12μηνο (ο υπολογισμός του οποίου γίνεται με αφετηρία το τέλος της νέας απασχόλησης, για την οποία ο υποψήφιος πρόκειται να προσληφθεί, και προς τα πίσω) να μην έχουν απασχοληθεί με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου για κάλυψη κατεπειγουσών, περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

Τα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

  • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους, ότι έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους και ότι το τελευταίο 12μηνο δεν έχουν απασχοληθεί με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου για κάλυψη κατεπειγουσών, περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

Όσοι ενδιαφέρονται να προσληφθούν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα κεντρικά γραφεία του Δήμου Μυτιλήνης (Δ/νση: ΕΛ. Βενιζέλου 13 – 17 Μυτιλήνη τηλ: 2251350596 – αρμόδια για την παραλαβή είναι η αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Προσωπικού του Δήμου, Ευμορφία Τυρή) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, προσκομίζοντας φωτοτυπία του αστυνομικού δελτίου της ταυτότητάς τους.

Το κόστος της μισθοδοσίας των υπαλλήλων θα καλυφθεί από τις πιστώσεις που θα λάβει ο Δήμος για την Πολιτική Προστασία, που ανέρχονται στο ποσό των 290.000 ευρώ.

spot_img

More articles

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img