12 θέσεις για Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ και ΕΛ.ΣΤΑΤ.

12 θέσεις με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προκήρυξε το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), ως ακολούθως:
-6 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία Α.Ε. (Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ. Α.Ε.)
-6 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)….

 

Διαβάστε τη συνέχεια στην έντυπη έκδοση της εφημερίδας «Τα Νέα της Λέσβου»