Τρίτη, 9 Αυγούστου, 2022

120 θέσεις στη Στατιστική Αρχή και την Αρχή Προσωπικών Δεδομένων

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


Ξεκίνησαν από την Τετάρτη στις 8:00 το πρωί, οι αιτήσεις για την 4Κ/2022 προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά την κάλυψη 120 θέσεων στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Όπως προκύπτει από την προκήρυξη, οι 120 προσλήψεις σε ΕΛ.ΣΤΑΤ. και Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κατανέμονται σε: Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Κοζάνη, Σέρρες, Αργολίδα, Αρκαδία, Άρτα, Αχαΐα, Βοιωτία, Ημαθία, Ηράκλειο Κρήτης, Μαγνησία, Μεσσηνία, Τρίκαλα και Χαλκιδική.

Οι ειδικότητες που ζητούνται αφορούν τους εξής κλάδους: ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΠΕ Επιμελητών Εκδόσεων, ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού, ΠΕ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ΠΕ Μηχανολόγου Μηχανικού, ΠΕ Στατιστικών, ΠΕ Λογιστών, ΠΕ Οικονομολόγων, ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΤΕ Στατιστικών, ΤΕ Πληροφορικής, ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού και ΥΕ Επιμελητών.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εκπνέει την Πέμπτη 28 Ιουλίου, στις 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

Οι ειδικότητες που ζητούνται:

Α’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) – 113 θέσεις Κλάδων/Ειδικοτήτων:

 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 • ΠΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ
 • ΠΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδικότητα ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ)
 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδικότητα ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ)
 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδικότητα ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ)
 • ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ
 • ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 • ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

Β’ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) – 5 θέσεις Κλάδων/Ειδικοτήτων:

 • ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
 • ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 • ΤΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

Γ’ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) – 1 θέση Κλάδων/Ειδικοτήτων:

 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Δ’ Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) – 1 θέση Κλάδων/Ειδικοτήτων:

 • ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

spot_img
- Advertisement -

More articles

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img