13 θέσεις για τη ΔΕΗ στο Νομό Λέσβου

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 37 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης Παραγωγής Νησιών για τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικού Λέσβου, Λήμνου, Αγ. Ευστρατίου, Σάμου, Ικαρίας, Αγαθονησίου, Χίου και Σκύρου ανακοινώνει η ΔΕΗ, σύμφωνα με το σχετικό πίνακα που δημοσιεύουμε ανά θέση και ειδικότητα. Στο Νομό Λέσβου προβλέπονται 13 θέσεις μηχανοτεχνητών και ηλεκτροτεχνητών εκ των οποίων στη Λέσβο για τη Μυτιλήνη 3 μηχανοτεχνήτες και 2 ηλεκτροτεχήτες.

  • Για το εργοστάσιο της Μυτιλήνης προτάσσονται οι δημότες της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης του Δήμου Μυτιλήνης, από την οποία απαλλοτριώθηκαν ή αγοράστηκαν εκτάσεις για τις εγκαταστάσεις και τις ανάγκες ανάπτυξης του ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ (Α΄ Βαθμός Εντοπιότητας).
  • Έπονται οι δημότες των υπόλοιπων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης (Λουτρών, Μόριας, Παμφίλων, Αγίας Μαρίνης, Αλυφαντών, Αφάλωνος, Παναγιούδας, Ταξιαρχών) (Β΄ Βαθμός Εντοπιότητας).
  • Έπονται οι δημότες των πλησιέστερων στις εγκαταστάσεις του ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ, Δημοτικών Ενοτήτων (Γ΄ Βαθμός Εντοπιότητας): Δημοτική Ενότητα Λουτροπόλεως Θερμής (Δημοτική Κοινότητα Λουτροπόλεως Θερμής, Τοπική Κοινότητα Κώμης, Μιστεγνών, Νέων Κυδωνιών, Πηγής, Πύργων),  Δημοτική Ενότητα Ευεργέτουλα (Τοπική Κοινότητα Ασωμάτου, Ιππείου, Κάτω Τρίτους, Κεραμείων, Λάμπου Μύλων, Μυχού, Συκούντος).
  • Έπονται οι δημότες των υπόλοιπων Δημοτικών Ενοτήτων των Δήμων του Νομού Λέσβου (Δ΄ Βαθμός Εντοπιότητας).
  • Έπονται οι δημότες των Δήμων όλων των Νομών της Χώρας (Ε΄ Βαθμός Εντοπιότητας).

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Για τις θέσεις της Λέσβου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο εργοστάσιο της ΔΕΗ ΣΤΗΝ Επάνω Σκάλα ή τηλεφωνικά στο 2251026120 (αρμόδια υπάλληλος κα ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ Μαρία).

  1. Για τις θέσεις στη Λήμνο και τον Άγιο Ευστράτιο στο τηλέφωνο 2254022831, αρμόδιος υπάλληλος κ. ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ Παύλος.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ Δ.Ε.Η. Α.Ε. ΛΙΓ/ΧΕΙΑ, ΑΗΣ/ΥΗΣ, ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλουν, αποκλειστικά και μόνο στις ακόλουθες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΣΒΟ: [email protected] 

ΓΙΑ ΛΗΜΝΟ ΚΑΙ ΑΓΙΟ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ: [email protected]