Τετάρτη, 22 Μαΐου, 2024

16 θέσεις προκήρυξε η «Αρμός»

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


Με σκοπό την ενίσχυση της τεχνικής επάρκειας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων με τους Δήμους  Δυτικής Λέσβου, Λήμνου, Αγ. Ευστρατίου, η «Αρμός» προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο προς υποβολή αιτήσεων για σύναψη 16 Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με την κατανομή που φαίνεται στον πίνακα που δημοσιεύουμε.

Η «Αρμός» είναι η Αναπτυξιακή Εταιρεία που ίδρυσαν ο Δήμος Δυτικής Λέσβου σε συνεργασία με τους δήμους Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου και στον οποίο Πρόεδρος είναι η Ταξιαρχούλα Πνακά από το Δήμο Δυτικής Λέσβου. 

Αντικείμενο συμβάσεων

Ο συνεργάτης θα ενταχθεί οργανικά στη δομή της Εταιρείας και κατά περίπτωση: 

α) στην Ομάδα του Έργου «Εκπόνηση μελετών έργων» το οποίο θα υλοποιηθεί από την ΑΡΜΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. σε συνεργασία με τους Δήμους Δυτικής Λέσβου, Λήμνου και Αγ. Ευστρατίου με βάση τα ειδικώς αναφερόμενα σε κάθε προγραμματική σύμβαση.

Ολόκληρη η προκήρυξη και τα παραρτήματα αυτής θα δημοσιευτούν στον επίσημο ιστότοπο των Δήμων Δυτικής Λέσβου και Λήμνου (https://www.mwlesvos.gr/, https://limnos.gov.gr/). Αρμόδιος για παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες είναι o κ. Καυλακώνης Κωνσταντίνος, σε καθημερινή βάση από τις 09:00 έως 14:00, στο email [email protected] και στο τηλ. 22530 30011.

spot_img

More articles

spot_img
spot_img