Πέμπτη, 20 Ιουνίου, 2024

39 μόνιμοι υπάλληλοι στο Δήμο Μυτιλήνης!

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


 • Εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο τα αιτήματα της απερχόμενης Δημοτικής Αρχής για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού σε διάφορες Υπηρεσίες

Την χρυσή ευκαιρία να καλύψει πολλές από τις κενές θέσεις προσωπικού στις Υπηρεσίες του θα έχει ο Δήμος Μυτιλήνης την επόμενη χρονιά, με την υποβολή σχετικών αιτημάτων από την απερχόμενη Δημοτική Αρχή, που εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο. Εκτός από τις 31 θέσεις που έχουν εγκριθεί από πέρυσι αλλά δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί οι διαδικασίες πρόσληψης λόγω των διαδοχικών εκλογικών αναμετρήσεων που μεσολάβησαν, πριν λίγες μέρες έφθασε στο Δημαρχείο νέα απόφαση με την οποία εγκρίνονται 8 νέες θέσεις μόνιμου προσωπικού. Αυτό σημαίνει ότι μέσα στο 2024 θα προσληφθούν συνολικά 39 μόνιμοι υπάλληλοι, σε διάφορες Υπηρεσίες, καλύπτοντας τα τεράστια κενά που έχουν δημιουργηθεί την τελευταία 10ετία. 

Οι 8 νέες θέσεις που εγκρίθηκαν για τον Δήμο Μυτιλήνης στην τελευταία συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου είναι:

 • 1 ΔΕ χειριστή μηχανημάτων έργου
 • 1 ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας ηλεκτρολόγων
 • 2 ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών μηχανικών
 • 1 ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας αρχιτεκτόνων
 • 1 ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος
 • 1 ΠΕ Γεωτεχνικών ειδικότητας κτηνιάτρων
 • 1 ΤΕ Μηχανικών ειδικότητας πολιτικών μηχανικών.

Οι περισσότερες θέσεις αφορούν μηχανικούς για την στελέχωση της Τεχνικής Υπηρεσίας που έχει αποψιλωθεί τα τελευταία χρόνια. Όπως είπε στα “Νέα της Λέσβου” ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, Ηρακλής Κουντουρέλλης, «είναι σημαντική κάθε νέα μόνιμη θέση που εγκρίνεται για τον Δήμο που πέρασε πολλά από το 2010 που εφαρμόστηκε ο “Καλλικράτης” μέχρι σήμερα με την διάσπαση του ενιαίου Δήμου Λέσβου σε δύο. Εμείς υποβάλλουμε κάθε χρόνο τεκμηριωμένα αιτήματα για την ανάγκη πρόσληψης προσωπικού με σκοπό να καλυφθούν όλες οι θέσεις που προβλέπει ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας. Η νέα Δημοτική Αρχή θα μπορέσει να καλύψει πολλά από τα κενά και με τον τρόπο αυτό θα αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες που παρέχονται στους πολίτες».

Από την πλευρά του, ο νέος Δήμαρχος, Παναγιώτης Χριστόφας, δήλωσε: «Φυσικά είναι θετική αυτή η εξέλιξη για την ενίσχυση της Τεχνικής Υπηρεσίας, αφού υπάρχει μεγάλη ανάγκη για την πρόσληψη συναδέλφων μηχανικών που θα τρέξουν τα έργα της επόμενης 5ετίας, όπως φυσικά περιμένουμε να βγουν στον αέρα οι προκηρύξεις για τις θέσεις που εγκρίθηκαν πέρυσι, αλλά δεν ολοκληρώθηκαν μέχρι σήμερα. Οι νέες προσλήψεις μόνιμων υπαλλήλων είναι απαραίτητες για την ορθή και εύρυθμη λειτουργία του Δήμου».

Σε ό,τι αφορά τις 31 θέσεις που είχαν εγκριθεί πέρυσι, είναι οι εξής:

 • ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού – 5 θέσεις
 • ΔΕ οδηγών απορριμματοφόρων – 5 θέσεις
 • ΥΕ εργατών καθαριότητας – 15 θέσεις
 • ΥΕ χειριστής μηχανημάτων έργου – 1 θέση
 • ΔΕ Δημοτικών Αστυνόμων – 5 θέσεις.

Ο γραπτός διαγωνισμός για τις θέσεις ΠΕ έγινε την περασμένη άνοιξη και αναμένονται οι αποφάσεις του ΑΣΕΠ. Σε ό,τι αφορά τις θέσεις ΔΕ και ΥΕ οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά πριν από το τέλος του χρόνου. Για τις προσλήψεις Δημοτικών Αστυνόμων, η προκήρυξη βρίσκεται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας και αναμένεται να σταλεί από μέρα σε μέρα στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση.

Τα προσόντα που πρέπει να πληρούν όσοι λάβουν μέρος στο διαγωνισμό για τον κλάδο ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας είναι οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (Ι.Ε.Κ. ή Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β΄ κύκλου Σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών ή Γενικού Λυκείου ή Ενιαίου Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Για όλους τους κλάδους του ειδικού ένστολου προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας, ως πρόσθετα προσόντα διορισμού ορίζονται τα εξής:

 • Γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή στα αντικείμενα: Επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου
 • Η κατοχή άδειας οδήγησης αυτοκινήτου Β΄ κατηγορίας ή δίκυκλης μηχανής, 50 τουλάχιστον κυβικών εκατοστών
 • Η καλή τουλάχιστον γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας.

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Να έχουν συμπληρώσει το 20ό έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 35ο έτος για όλες τις κατηγορίες προσωπικού.
 • Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,63 μ. οι γυναίκες και 1,70 μ. οι άνδρες
 • Να έχουν την ψυχική και σωματική υγεία, καθώς και τα διανοητικά προσόντα που τους επιτρέπουν την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης τους. Η κατάσταση της υγείας των υποψήφιων υπαλλήλων, πιστοποιείται με γνωματεύσεις παθολόγου ή γενικού ιατρού και ψυχιάτρου.

Οι υποψήφιοι που κρίνονται κατάλληλοι υγειονομικά υποβάλλονται σε αθλητικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες και συνέντευξη, ώστε να ερευνηθούν ιδίως η κρίση, η αντίληψη, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, ο βαθμός ετοιμότητας, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, και η δομή της προσωπικότητας.

spot_img

More articles

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img