Κυριακή, 21 Απριλίου, 2024

5 + 5 θέσεις για τη Δημοτική Αστυνομία

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


1.213 θέσεις θα καλυφθούν σε όλη τη χώρα για τη στελέχωση της Δημοτικής Αστυνομίας εκ των οποίων 5 θέσεις κατανέμονται στη Λέσβο για το Δήμο Μυτιλήνης και 5 στη Λήμνο για το Δήμο Λήμνου. 

 

Στη Λέσβο

Για τη Λέσβο προβλέπονται 5 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικής Αστυνομίας (κωδικός θέσεων 794), εκ των οποίων για τις τρεις λαμβάνεται υπόψη στην κατάταξη των υποψηφίων η εμπειρία, ενώ για τις άλλες δύο δεν λαμβάνεται υπόψη η προηγούμενη εμπειρία.

 

Για τη Λήμνο

Για τη Λήμνο προβλέπεται μία θέση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (κωδικός θέσης 576) για την οποία λαμβάνεται υπόψη η προηγούμενη εμπειρία και 4 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (κωδικός θέσεων 797) Δημοτικής Αστυνομίας, εκ των οποίων για τις δύο λαμβάνεται υπόψη η προηγούμενη εμπειρία, ενώ για τις άλλες δύο δεν λαμβάνεται υπόψη η εμπειρία στην κατάταξη των υποψηφίων.

Η εμπειρία προφανώς έχει να κάνει με τις θέσεις φυλακτικού προσωπικού, όπως για παράδειγμα σε σεκιούριτι.

Η προκήρυξη 1Κ/2024 του ΑΣΕΠ  δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και η  προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 7 Μαρτίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 26 Μαρτίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.  

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ.

Να σημειώσουμε ότι η προκήρυξη σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 5083/2024 προβλέπει ότι μπορούν οι υποψήφιοι να δηλώσουν περισσότερες από μια θέσεις. Προσέξτε όμως όχι σε διαφορετικές Εκπαιδευτικές Κατηγορίες, αλλά στην ίδια! Αν, για παράδειγμα, είναι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και υποβάλλουν αίτηση σε αυτή την κατηγορία μπορούν να σημειώνουν τις περιοχές που θέλουν να διοριστούν ξεκινώντας από την πρώτη τους προτεραιότητα, τη δεύτερη και ούτω καθεξής. Μάλιστα προβλέπεται μέχρι 120 διαφορετικές θέσεις – περιοχές για διορισμό, όμως, στην ίδια πάντα Εκπαιδευτική Κατηγορία, καθώς όποιος δηλώσει θέσεις σε διαφορετικές Εκπαιδευτικές Κατηγορίες αποκλείεται.

Οι θέσεις αφορούν: 

  • Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), 208 θέσεις
  • Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), 218 θέσεις
  • Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), 787 θέσεις

 

Κριτήρια – αιτήσεις

Να έχουν γεννηθεί από το έτος 1989 έως και το έτος 2004 οι υποψήφιοι των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, ήτοι να έχουν συμπληρώσει το 20ό έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 35ο έτος. Για τον υπολογισμό της ηλικίας των ανωτέρω ορίων, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης για το κατώτατο όριο ηλικίας και η 31η Δεκεμβρίου για το ανώτατο όριο ηλικίας.

Να έχουν ανάστημα, χωρίς υποδήματα, τουλάχιστον 1,63 μ. οι γυναίκες και 1,70 μ. οι άνδρες.

 

Οι αθλητικές δοκιμασίες

 Οι υποψήφιοι που κρίνονται κατάλληλοι υγειονομικά υποβάλλονται σε αθλητικές δοκιμασίες, οι οποίες περιλαμβάνουν:

  • Δρόμο 100 μ. σε χρόνο δεκαέξι δευτερολέπτων [16’’ (μία προσπάθεια)].
  • Δρόμο 1.000 μ. σε χρόνο τεσσάρων λεπτών και είκοσι δευτερολέπτων [4 και 20’’ (μία προσπάθεια)].
  • Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον ενός μέτρου [1.00 μ. (τρεις προσπάθειες)].
  • Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον τριών μέτρων και εξήντα εκατοστών [3,60 μ. (τρεις προσπάθειες)].
  • Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον τεσσερισήμισι μέτρων (4,50 μ.), ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι (τρεις προσπάθειες ανά χέρι).

Σε περίπτωση που υποψήφιος, κατά την εξέτασή του σε κάποιο εκ των αγωνισμάτων της αθλητικής δοκιμασίας, παρουσιάσει κώλυμα ή τραυματισθεί και δεν μπορεί να το ολοκληρώσει, οφείλει να παρουσιαστεί και να το δηλώσει ενώπιον του Προέδρου της Επιτροπής, ο οποίος τον παραπέμπει στον παριστάμενο υπηρεσιακό γιατρό. Εφόσον η πάθηση – τραυματισμός ή το κώλυμα βεβαιωθεί από τον παριστάμενο υπηρεσιακό γιατρό, η αρμόδια Επιτροπή δύναται να χορηγήσει στον υποψήφιο αναβολή εξέτασης σε άλλη ημερομηνία, μια μόνο φορά και για εύλογο χρονικό διάστημα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου www.asep.gr.

Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εμφανίζονται στη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων». Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή.

Προβλέπεται επίσης παράβολο 3 ευρώ το οποίο προμηθεύεται ο υποψήφιος ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) και πρέπει να αναγράψει τον κωδικό παραβόλου στο κατάλληλο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι την υποβολή της αιτήσεώς του άλλως η αίτηση δεν οριστικοποιείται.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν ηλεκτρονικά την προκήρυξη πληκτρολογώντας ΑΣΕΠ 1Κ/2024 – ΦΕΚ Τεύχος 8/22.02.2024 ή να απευθύνονται στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών της περιοχής μας.

spot_img

More articles

spot_img