Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου, 2021

5 θέσεις εργατών στο Δήμο Μυτιλήνης

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης ανακοίνωσε ότι θα προσλάβει 5 άτομα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (δύο μηνών), προς αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών της Δ/νσης Πολιτισμού του Δήμου Μυτιλήνης όπως απεικονίζεται κατωτέρω:

-5 θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης εργατών, χωρίς ειδικά τυπικά προσόντα, για 2 μήνες….

 

Διαβάστε τη συνέχεια στην έντυπη έκδοση της εφημερίδας «Τα Νέα της Λέσβου»