Κυριακή, 23 Ιανουαρίου, 2022

5 θέσεις στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας

Την πρόσληψη πέντε υπαλλήλων για 2 μήνες στο πλαίσιο του έργου «Δημιουργία – λειτουργία Ψηφιακών εφαρμογών προβολής των γεωμνημείων του Γεωπάρκου Λέσβου – Παγκόσμιου Γεωπάρκου UNESCO», ανακοίνωσε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, όπως έγραψαν τα “Νέα της Λέσβου”,  ενημερώνοντας τους αναγνώστες τους από το φύλλο τους την Παρασκευή, ημέρα κατά την οποία ξεκίνησε και η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, η οποία θα διαρκέσει μέχρι και αυτή την Πέμπτη, 25 Ιουνίου. 

Οι θέσεις που θα καλυφθούν αφορούν στις παρακάτω ειδικότητες:

1 θέση ΠΕ Γεωλόγου (με ειδίκευση στην αναγνώριση, μελέτη και ανάδειξη γεωτόπων και απολιθωματοφόρων θέσεων)

2 θέσεις ΠΕ Γεωγράφου (με ειδίκευση στην τρισδιάστατη χαρτογραφική αποτύπωση και ανάδειξη γεωτόπων και απολιθωματοφόρων θέσεων)

1 θέση ΠΕ Περιβαλλοντολόγου (με ειδίκευση στην ανάδειξη και διαχείριση περιοχών SPA)

1 θέση ΤΕ Τοπογράφου Μηχανικού (με ειδίκευση στην τρισδιάστατη χαρτογραφική αποτύπωση γεωτόπων).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας, στη διεύθυνση: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, Κέντρο Πληροφόρησης Μυτιλήνης, 8ης Νοεμβρίου 17, ΤΚ 81100, Μυτιλήνη, υπόψη Κωνσταντίνας Μπεντάνα, τηλ. επικοινωνίας: 22510 47033. 

Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους και των βαθμολογούμενων τίτλων τους, και πιο συγκεκριμένα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με τα ειδικά προσόντα, όπως αναφέρονται και στην προκήρυξη. Σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
  • Φωτοαντίγραφο δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
  • Υπεύθυνη Δήλωση για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από τον υποψήφιο.

 

Προηγούμενο άρθροΦωτοσχόλιο
Επόμενο άρθροΣπεύσατε για τις 6 θέσεις στη ΔΕΥΑΛ