Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024

5 θέσεις στο Δήμο Χίου

ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ

 

 

Την κάλυψη 5 θέσεων εργασίας με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας μέχρι 31 Ιουλίου του 2017 για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Νομικού Προσώπου Δημόσιου Δικαίου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας ανακοίνωσε ο Δήμος Χίου.

Πρόκειται για:

-2 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Βρεφονηπιοκόμων

-3 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων.

 

Αιτήσεις

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας του Δήμου Χίου στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας Δήμου Χίου, Μιχάλων 7, Τ.Κ 82132, Χίος, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κας Σοφίας Πουλερέ, τηλ. επικοινωνίας: 2271021057 (εσωτ.1).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως, σε κάθε περίπτωση, ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι και αύριο Τρίτη. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.

spot_img

More articles

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

spot_img
spot_img
spot_img