Παρασκευή, 24 Μαΐου, 2024

60% επιδότηση για Ψηφιακό Μετασχηματισμό

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


Με την αξιολόγηση των φακέλων να γίνεται με σειρά προτεραιότητας και μέχρι εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού (δηλαδή όπως στους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ, που όποιοι υπέβαλαν πρώτοι αιτήσεις κλείδωναν τη συμμετοχή τους) ξεκινούν στις 23 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις για το πρόγραμμα “Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων”, στο πλαίσιο της Δράσης του ΕΣΠΑ «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», η οποία στοχεύει στην ψηφιακή μετάβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Συνολικά η δράση του ΕΣΠΑ «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» έχει τρεις κατηγορίες: 

 • “Βασικός ψηφιακός μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων” 
 • Μετασχηματισμός αιχμής για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις” 
 • Προηγμένος ψηφιακός μετασχηματισμός για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις“.

Η κάθε εταιρεία θα επιλέγει ένα από τα τρία επιδοτούμενα προγράμματα ανάλογα με το βαθμό ψηφιακής της ωριμότητας.

Το πρώτο πρόγραμμα

Το πρόγραμμα, για το οποίο ανοίγει η προθεσμία των αιτήσεων στις 23 του μηνός, “Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις”, αφορά τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό.

Βασικός στόχος είναι η ψηφιακή αναβάθμισή τους με την υλοποίηση βασικών ενεργειών ψηφιακού μετασχηματισμού, ώστε οι ενισχυόμενες επιχειρήσεις να είναι σε θέση να ανταποκριθούν και να υλοποιήσουν στοχευμένες ενέργειες ψηφιακού μετασχηματισμού, που συνεισφέρουν σε μία εξωστρεφή, καινοτόμα, ανταγωνιστική και βιώσιμη παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από 18.000 ευρώ έως και 30.000 ευρώ.

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου θα ορισθεί στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, ωστόσο δεν αναμένεται να υπερβαίνει τους 9 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έγκρισης.

Για τις μικρές και πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται στο 50% για επενδυτικά σχέδια που θα υλοποιηθούν σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, εκτός των Περιοχών Δίκαιης Μετάβασης όπου είναι ενταγμένο και το Βόρειο Αιγαίο και προβλέπεται επιδότηση αυξημένη κατά 10%, δηλαδή στο 60% για τα νησιά μας.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει τρεις) διαχειριστικές περιόδους που προηγούνται του έτους της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, με ανώτατο όριο το ποσό των 30.000 ευρώ.

Τι επιδοτείται

Από το πρόγραμμα επιδοτούνται ως επιλέξιμες οι δαπάνες που γίνονται για προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού γραφείου, αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, διάδρασης με εργαζόμενους, πελάτες ή προμηθευτές κλπ.. 

 • Φορητοί ή σταθεροί ηλεκτρονικοί υπολογιστές (μέγιστο όριο 2 τεμάχια)
 • Πολυμηχανήματα (εκτυπωτής, σαρωτής)
 • Συσκευές ήχου (ηχεία, ηχεία συνεδριάσεων με μικρόφωνο, ακουστικά με μικρόφωνο)
 • Συστήματα ψηφιακής προβολής
 • Αναγνώστες barcode και εκτυπωτής ένδειξης barcode
 • Αναγνώστες RFID και εκτυπωτής ένδειξης RFID
 • Διαδραστικοί πίνακες και τηλεχειριστήριο παρουσίασης
 • Εξοπλισμός εξυπηρετητών (servers) που συνοδεύουν τη λειτουργία εφαρμογών εντός της επιχείρησης
 • Καλωδίωση εσωτερικού χώρου για σύνδεση σε δίκτυο UFBB/SFBB
 • Καλωδίωση εσωτερικού χώρου συστήματος Wi-Fi (συμπεριλαμβανομένων των κεραιών) 
 • Δαπάνες Λογισμικού με ενδεικτικές δαπάνες: Προμήθεια βασικών εφαρμογών διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων & διαδικασιών (π.χ. ERP, WMS, KPIs, ΕDI, ΒΜPS, κλπ.), επεξεργασίας εικόνας, 3D μοντέλων και CAD, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, βελτιστοποίησης της παραγωγής κλπ.. 
 • Κατασκευή ιστοσελίδας, eshop, mobile εφαρμογών ως πάγια στοιχεία
 • Ανάπτυξη ιστοσελίδων (περιλαμβάνει υπηρεσίες μετάφρασης περιεχομένου)
 • Κατασκευή ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) (περιλαμβάνει υπηρεσίες μετάφρασης περιεχομένου)
 • Ανάπτυξη εφαρμογών για έξυπνες κινητές συσκευές (π.χ. smartphones, tablets)
 • Εφαρμογές επεξεργασίας κειμένων, παρουσιάσεων, δεδομένων, email, ημερολογίου
 • Εφαρμογές επεξεργασίας αρχείων pdf
 • Εφαρμογές γραφιστικής ή επεξεργασίας εικόνας
 • Εφαρμογές επεξεργασίας 3D μοντέλων – Εφαρμογές σχεδίασης – CAD
 • Εφαρμογές τηλεδιάσκεψης για επαγγελματική χρήση
 • Εφαρμογές καταγραφής σημειώσεων και παραγωγικότητας
 • Εφαρμογές διαχείρισης τείχους προστασίας – Firewall
 • Εφαρμογές διακομιστών μεσολάβησης – VPN
 • Συστήματα τιμολόγησης και εμπορικής διαχείρισης
 • Λογισμικό αποθήκευσης δεδομένων σε υπολογιστικό νέφος (cloud)
 • Συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών – BPMS (Business Process Management System)
 • Προμήθεια εφαρμογών για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής, της παροχής υπηρεσιών, των υποστηρικτικών διαδικασιών της επιχείρησης
 • Εφαρμογές διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων – ERP 
 • Εφαρμογές διαχείρισης λογιστικών στοιχείων, καταμέτρηση και παρακολούθηση βασικών δεικτών απόδοσης (KPIs) 
 • Εφαρμογές Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Μισθοδοσίας
 • Εφαρμογές Διαχείρισης Εκδηλώσεων
 • Εφαρμογές Διαχείρισης Αποθήκης – WMS
 • Εφαρμογές αυτόματου βιομηχανικού ελέγχου και τηλεμετρίας (SCADA – Supervisory Control and Data Acquisition)
 • Εφαρμογές ενοποίησης δεδομένων παραγωγής
 • Εφαρμογές διαχείρισης παγίων (Asset management software)
 • Εφαρμογές Διαχείρισης Πελατών – CRM
 • Εφαρμογές ασφαλούς ηλεκτρονικής πληρωμής
 • Εφαρμογές αυτοματοποιημένης εξυπηρέτησης πελατών – Chatbot
 • Συστήματα συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων, ηλεκτρονικό εμπόριο, εξελιγμένα ηλεκτρονικά καταστήματα (Συστήματα B2B collaboration, eCommerce, advanced B2C eShops)
 • Εφαρμογές ψηφιακής τιμολόγησης συναλλαγών (για πελάτες ή/και για συνεργάτες/προμηθευτές)
 • Εφαρμογές ελέγχου πρόσβασης κλειστού κυκλώματος (CCTV) για εγκαταστάσεις, αποθήκες, εξωτερικούς χώρους ή γραφεία
 • Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών που συνδέονται με την ψηφιακή αναβάθμιση με ενδεικτικές δαπάνες: Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, εγκατάσταση ή παραμετροποίηση εφαρμογών που συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση χρηματοδότησης.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και θα πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία μόνο Κατηγορία Περιφέρειας (με την ίδια ένταση ενίσχυσης).
– Τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία και έχουν τουλάχιστον μία πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.
– Δραστηριοποιούνται στον επιλέξιμο ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον για ένα έτος.
– Διαθέτουν τουλάχιστον τρεις υπαλλήλους με σχέση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και λειτουργούν αποκλειστικά ως επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα.
Οι κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ), οι οποίες θα είναι επιλέξιμες προς επιδότηση στα 3 παραπάνω προγράμματα ΕΣΠΑ καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα κλάδων, όπως το λιανικό και χονδρικό εμπόριο, η μεταποίηση, ο τουρισμός, η πληροφορική, η εκπαίδευση και οι υπηρεσίες υγείας. Δραστηριότητες που επιδοτούνται (ενδεικτικά): Εκδοτικές δραστηριότητες, Εκπαίδευση, Κατασκευή ενδυμάτων, Λιανικό εμπόριο, Μεταποιητικές δραστηριότητες, Νοσοκομειακές και ιατρικές υπηρεσίες, Νομικές, μεσιτικές, διαφημιστικές, συμβουλευτικές υπηρεσίες, Παραγωγή τροφίμων & ποτών, Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών, Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων, Λογιστικές υπηρεσίες, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Υπηρεσίες αποθήκευσης & μεταφοράς, Υπηρεσίες μηχανικών & παροχής τεχνικών συμβουλών, Υπηρεσίες εστίασης (π.χ. εστιατόρια, φαστ-φουντ, bar, κτλ.), Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων και το Χονδρικό εμπόριο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στα γραφεία συμβούλων επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν την προετοιμασία των φακέλων και την υποβολή των δικαιολογητικών.

spot_img

More articles

spot_img
spot_img