Πέμπτη, 30 Ιουνίου, 2022

8 θέσεις στο Δήμο Δυτικής Λέσβου

Άρθρα & Δημοσιεύσεις


  • Θα απασχοληθούν στην Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας για 4 μήνες
  • Μέχρι τις 26 Μαΐου οι αιτήσεις

Στην πρόσληψη 8 υπαλλήλων για 4 μήνες για την αντιμετώπιση των αναγκών πυροπροστασίας προχωρά ο Δήμος Δυτικής Λέσβου. Χθες δημοσιεύτηκε η προκήρυξη που αφορά 4 οδηγούς, 3 εργάτες και 1 χειριστή και οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι τις 26 Μαΐου. Μέσα στον Ιούνιο θα εκδοθεί και δεύτερη προκήρυξη γι’ αυτό τον σκοπό, όπως είπε στα “Νέα της Λέσβου” ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Ανδρέας Αξής, για 15 ακόμη άτομα, που θα εργαστούν στον τομέα των παρεμβάσεων για την πρόληψη των πυρκαγιών.

-Για την θέση του ΔΕ χειριστή οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι άδειας χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων, ισχύουσας άδειας οδήγησης Β’ ή Γ’ κατηγορίας και τίτλου σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σε περίπτωση που δεν βρεθούν υποψήφιοι, θα γίνει δεκτός τίτλος σπουδών Υποχρεωτικής εκπαίδευσης με τουλάχιστον 6 μήνες εμπειρία μετά την απόκτηση της άδειας χειριστή μηχανημάτων.

-Για τις θέσεις των οδηγών απαιτούνται ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας, Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και τίτλος σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σε περίπτωση που δεν βρεθούν υποψήφιοι, θα γίνει δεκτός τίτλος σπουδών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης με τουλάχιστον 6 μήνες εμπειρία μετά την απόκτηση της άδειας οδήγησης.

-Για τις θέσεις ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους, να έχουν την υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους και το τελευταίο 12μηνο να μην έχουν απασχοληθεί με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη κατεπειγουσών, περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

 

Τα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

– Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

– Υπεύθυνη δήλωση (παρέχεται από την υπηρεσία) ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους, έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους και ότι το τελευταίο 12μηνο δεν έχουν απασχοληθεί με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη κατεπειγουσών, περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

– Φωτοαντίγραφο Τραπεζικού Λογαριασμού ΙΒΑΝ.

– Φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος.

– Βεβαίωση απογραφής άμεσα ασφαλισμένου από το ΕΦΚΑ (μπορεί να εκτυπωθεί μέσω της διαδικτυακής πύλης gov.gr ή του δικτυακού τόπου www.efka.gov.gr με τη χρήση των κωδικών taxis net).

– Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών, όπου απαιτείται. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού και αντιστοιχία.

– Φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας οδήγησης Β’ ή Γ’ κατηγορίας, όπου απαιτείται.

– Φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) όπου απαιτείται.

– Φωτοαντίγραφο Άδειας χειριστή μηχανημάτων όπου απαιτείται.

Όσοι ενδιαφέρονται να προσληφθούν μπορούν να κατεβάσουν το έντυπο της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης που υπάρχει στον ιστότοπο του Δήμου Δυτικής Λέσβου και συγκεκριμένα: https://www.mwlesvos.gr/Ενημέρωση /Προσλήψεις /Ανακοίνωση Πρόσληψης, να τα εκτυπώσουν, να τα συμπληρώσουν, να τα σκανάρουν και να τα αποστείλουν μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο email [email protected], βάζοντας σαν θέμα το ονοματεπώνυμό τους.

Όπως δήλωσε ο κ. Αξής, «ήδη έχουμε ξεκινήσει τις εργασίες με τους τρεις υπαλλήλους που διαθέτει η Πολιτική Προστασία του Δήμου στην Καλλονή και την Αγία Παρασκευή, ενώ συνεχίζουμε στον Πολιχνίτο, την Πέτρα, το Μόλυβο, το Μανταμάδο και την Ερεσό. Έχουμε λάβει 204.000 ευρώ από το Υπουργείο για να καλύψουμε τις ανάγκες πυροπροστασίας, δεδομένου ότι η Δυτική Λέσβος διαθέτει μεγάλες δασικές εκτάσεις που πρέπει να προφυλαχθούν. Μέσα στο πρώτο 10ήμερο του Ιουνίου θα εκδώσουμε μία ακόμη προκήρυξη, για 15 άτομα, ώστε να είμαστε καλυμμένοι μέχρι τον Οκτώβριο».

spot_img
- Advertisement -

More articles

spot_img
spot_img
spot_img

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις