Αιτήσεις για 20 μόνιμες θέσεις στην Υγεία

Οι πίνακες μοριοδότησης για τους υποψηφίους όλων των εκπαιδευτικών κατηγοριών

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η προκήρυξη 6Κ/2020 του ΑΣΕΠ για τις μόνιμες θέσεις στα νοσοκομεία και άλλες υπηρεσίες υγείας, εκ των οποίων όπως έχουν γράψει πρώτα τα “Νέα της Λέσβου” από τον Ιούλιο, μέσα από τη σελίδα τους “Ευκαιρίες Εργασίας”, 20 θέσεις προβλέπονται για το Νομό Λέσβου και συγκεκριμένα 10 θέσεις στο Βοστάνειο και 10 θέσεις στο νοσοκομείο της Λήμνου.

Πρόκειται για την προκήρυξη που αφορά 1.209 θέσεις τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας πανελλαδικά.

Για την περιοχή του Βορείου Αιγαίου ο συνολικός αριθμός στα νοσοκομεία Μυτιλήνης (10 θέσεις), Λήμνου (10 θέσεις), Χίου, Σάμου και Ικαρίας είναι 44 θέσεις μόνιμων υπαλλήλων στην Υγεία.

Σημειώνουμε πως σε σχέση με την αρχική προκήρυξη, η προκήρυξη που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ περιλαμβάνει 3 επιπλέον θέσεις, από μία επιπλέον για τα νοσοκομεία Λήμνου, Σάμου και Ικαρίας, εκ των οποίων οι δύο θέσεις είναι από την ενσωμάτωση της απόφασης του Υπουργείου Εργασίας για το προσωπικό των ειδικών κατηγοριών (ΑΜΕΑ, Πολύτεκνοι κ.ά.) ώστε το σύνολο των θέσεων για το Βόρειο Αιγαίο να αυξάνονται στις 44 από 41 που ήταν πριν.

Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα για όλο το Βόρειο Αιγαίο έχουν ως ακολούθως:

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

-3 ΘΕΣΕΙΣ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

-1 ΘΕΣΗ ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

-1 ΘΕΣΗ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

-2 ΘΕΣΕΙΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ

-2 ΘΕΣΕΙΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

-1 ΘΕΣΗ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΩΝ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ 

-1 ΘΕΣΗ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

-1 ΘΕΣΗ ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

-1 ΘΕΣΗ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

-1 ΘΕΣΗ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

-2 ΘΕΣΕΙΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

-1 ΘΕΣΗ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΘΥΡΩΡΩΝ

-1 ΘΕΣΗ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ

-1 ΘΕΣΗ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 

-1 ΘΕΣΗ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ-ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ 

-5 ΘΕΣΕΙΣ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

-1 ΘΕΣΗ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

-1 ΘΕΣΗ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

-2 ΘΕΣΕΙΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ

-1 ΘΕΣΗ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

-2 ΘΕΣΕΙΣ ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ  

– 1 ΘΕΣΗ ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 

-2 ΘΕΣΕΙΣ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

-2 ΘΕΣΕΙΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

-1 ΘΕΣΗ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ

-1 ΘΕΣΗ ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ 

-1 ΘΕΣΗ ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

-2 ΘΕΣΕΙΣ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

-1 ΘΕΣΗ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

-1 ΘΕΣΗ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ενημερωθούν αναλυτικά από την προκήρυξη, καθώς για παράδειγμα προβλέπεται για τις θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης για συγκεκριμένες ειδικότητες αυτής της εκπαιδευτικής κατηγορίας, αν δεν καλυφθούν από υποψηφίους Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, να καλυφθούν από αποφοίτους της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται απ’ την προκήρυξη για τα προσόντα και τους τίτλους που απαιτούνται από το ΑΣΕΠ ή από τα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών και στη Λέσβο. 

Σύμφωνα με την προκήρυξη, η προθεσμία για τις αιτήσεις στις κατηγορίες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρχίζει από την ερχόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, και λήγει την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στις 14:00. 

Η προθεσμία για αιτήσεις στην κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αρχίζει την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου και λήγει την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020 στις 14:00.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η προκήρυξη προβλέπει για τους υποψήφιους της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης τη δυνατότητα να συμμετέχουν ταυτόχρονα και για τις θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με κωδικούς τίτλου 312, 316 & 319 με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα.

Στην περίπτωση αυτή θα υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην οποία έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν και τις θέσεις της κατηγορίας Δ.Ε. Β΄ επικουρικός πίνακας, κωδ. θέσεων 1031, 1040 έως 1066, 1069 έως 1080, 1086 έως 1127, 1161 και Γ΄ επικουρικός πίνακας, κωδ. θέσεων 1032 έως 1034.

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, όπως αυτά αναγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ (ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ) της Προκήρυξης (την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν διαδικτυακά στο ΑΣΕΠ ή στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών  της Λέσβου), πρέπει:

  1. Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ της Προκήρυξης.

Καθώς η επεξεργασία των αιτήσεων γίνεται μηχανογραφικά, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα οικεία τετραγωνίδια/πεδία των ηλεκτρονικών αιτήσεων, καθώς και τους κωδικούς, που αναφέρονται σε αντίστοιχα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες που απαιτούνται και διαθέτουν. Αν οι υποψήφιοι δεν συμπληρώσουν τα τετραγωνίδια/πεδία αυτά ή τους κωδικούς ή αν συμπληρώσουν άλλα τετραγωνίδια ή κωδικούς, πλην εκείνων που αναφέρονται στα συγκεκριμένα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες ή αν τα αναφέρουν σε άλλα σημεία της ηλεκτρονικής αίτησης, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εμφανίζονται στη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων». Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή.

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

  1. Παράβολο 3 ευρώ, το οποίο προμηθεύεται ο υποψήφιος ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) επιλέγοντας  Φορέας Δημοσίου  Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr). Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ») ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr). 

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αναγράψει τον αριθμό παραβόλου στο κατάλληλο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παράβολου μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, άλλως η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη.

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή οι ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄) υποβάλλονται στο Α.Σ.Ε.Π. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ της παρούσας.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. ή Υ.Ε.). Η υποβολή περισσοτέρων της μιας αιτήσεων για θέσεις της ίδιας προκήρυξης ή η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Για αναλυτικότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναζητούν την προκήρυξη.