Αιτήσεις για τις 20 θέσεις στο μεταναστευτικό

Ανοίγει ο δρόμος για την πρόσληψη 370 συνολικά ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, με διάρκεια 3 χρόνια και με δυνατότητα παράτασης για 3 επιπλέον έτη, μετά την ανάρτηση στη σελίδα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (www.migration.gov.gr) και στο Διαύγεια (ΑΔΑ: ΨΜΕ246ΜΔΨΟ-0ΣΑ) της προκήρυξης του διαγωνισμού….

 

Διαβάστε τη συνέχεια στην έντυπη έκδοση της εφημερίδας «Τα Νέα της Λέσβου»