Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου, 2023

Αλλάζει ο φωτισμός σε όλο το Δήμο Μυτιλήνης!

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


  • Ξεκινά από αύριο η αντικατάσταση των λαμπτήρων του δημοτικού φωτισμού, μέσω ΣΔΙΤ, με 12ετή σύμβαση
  • Τον ερχόμενο Απρίλιο η παράδοση του έργου

Οριστική λύση στο χρόνιο πρόβλημα του δημοτικού φωτισμού, από την πόλη της Μυτιλήνης μέχρι τον μικρότερο οικισμό, υπόσχεται να δώσει ο Δήμος με το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης – αυτοματοποίησης του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας, που ξεκινά από αύριο. Μέσω αυτού του έργου θα γίνει η αντικατάσταση όλων των φωτιστικών σωμάτων συμβατικής τεχνολογίας, 11.000 περίπου, με φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED, για να μειωθεί η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, το κόστος λειτουργίας και, ταυτόχρονα, να βελτιωθεί σημαντικά ο φωτισμός και το αίσθημα ασφάλειας των δημοτών. Το έργο αναμένεται να παραδοθεί σε 5 μήνες, δηλαδή τον ερχόμενο Απρίλιο.

 

Αρχή από κεντρικούς δρόμους

Το σημαντικό αυτό έργο θα ξεκινήσει από κεντρικούς δρόμους, όπως οι Ελ. Βενιζέλου, Ε. Βοστάνη, Μικράς Ασίας – 8ης Νοεμβρίου, Μυριβήλη, Κυκλάδων, Χρυσομαλλούσης, Θεοφίλου Χατζημιχαήλ, Μητροπολίτου Ιακώβου, Σκαμανδρίου, Πεσματζόγλου, Ευαγγελίστριας, Θεόδ. Νεομάρτυρος, Ηλία Βενέζη, Γυμνασιάρχου Δαυίδ και Οικονόμου Τάξη και η διαφορά από τους υφιστάμενους λαμπτήρες αναμένεται να είναι αισθητή τόσο στην ποιότητα, όσο και στη φωτεινότητα. Στη συνέχεια η εγκατάσταση θα συνεχιστεί σε όλα τα στενά και τους δρόμους του Δήμου.

Η χρηματοδότηση αυτής της επένδυσης έγινε με τη μόχλευση πόρων από τον Ιδιωτικό Τομέα, (δηλαδή με τη συνεργασία Ιδιωτικού Τομέα και Δήμου), ως Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ). Ο ανάδοχος ιδιώτης που προέκυψε από τον διαγωνισμό που έγινε τον προηγούμενο μήνα κατέβαλλε όλο το χρηματικό ποσό της επένδυσης και θα έχει την πλήρη ευθύνη της άριστης λειτουργίας του συστήματος φωτισμού για 12 χρόνια. Το κόστος του έργου θα ξεπεράσει τα 7 εκατ. ευρώ και η αποπληρωμή της επένδυσης θα γίνει μέσω των ανταποδοτικών τελών, που θα καταβάλλουν οι δημότες καθ’ όλη τη διάρκεια της συμβατικής περιόδου των 12 ετών, χωρίς καμιά επιπλέον επιβάρυνση. Ο Δήμος δεν θα δαπανήσει ούτε ένα ευρώ από ιδίους πόρους, αλλά απεναντίας θα λαμβάνει το 30% του συνόλου των ανταποδοτικών τελών.

 

Άμεση αποκατάσταση βλάβης

Τα οφέλη για τους πολίτες είναι πολλαπλά, αφού τα φωτιστικά LED εκπέμπουν πιο δυνατό και καθαρό φως. Επιπλέον, κάθε βλάβη – πρόβλημα στον οδοφωτισμό θα αποκαθίσταται σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 72 ωρών, αφού το συμφωνητικό – σύμβαση περιλαμβάνει 12ετή εγγύηση καλής λειτουργίας για τα φωτιστικά, με τη βοήθεια του συστήματος της τηλεδιαχείρισης που θα εγκαταστήσει ο ανάδοχος. 

Παράλληλα, απελευθερώνονται ανθρώπινοι πόροι (ηλεκτρολόγοι), αλλά και μεγάλοι οικονομικοί πόροι για την κάλυψη άλλων αναγκών του δημότη, αφού ο Δήμος δεν θα συντηρεί τα φωτιστικά, δεν θα διατηρεί καλαθοφόρο όχημα για τις ανάγκες οδοφωτισμού, δεν θα προβαίνει στην αγορά αναλώσιμων (φωτιστικών, λαμπών, ασφαλειών, κ.ά.). Ακόμη, με τη χρήση σύγχρονων φωτιστικών LED ο Δήμος θα έχει τη δυνατότητα μελλοντικά να αναπτύξει και να προσφέρει και εφαρμογές Έξυπνης Πόλης (Έλεγχο Στάθμευσης, διαχείριση Απορριμμάτων, διαχείριση Στάσης και άλλα).

 

Μελέτη ανά περιοχή

Ο ανάδοχος έχει ήδη κατηγοριοποιήσει τους δρόμους (έναν προς έναν) και έχει εκπονήσει αντίστοιχη φωτοτεχνική μελέτη στα πλαίσια της μελέτης εφαρμογής για κάθε κολόνα και φωτιστικό. Έτσι υπάρχει λεπτομερής καταγραφή των υφιστάμενων φωτιστικών, άρα θα αποφεύγονται φαινόμενα υπερφωτισμού ή υποφωτισμού, στα πλαίσια του εφικτού, δεδομένου ότι τα φωτιστικά εγκαθίστανται κατά κανόνα στις κολόνες του ΔΕΔΔΗΕ που δεν ακολουθούν κάποια κανονικότητα.

Για την εξασφάλιση των πληρωμών δημιουργείται, με απόφαση της αναθέτουσας Αρχής, καταπιστευτικός λογαριασμός σε πιστωτικό ίδρυμα και κατά προτίμηση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.  Στον συγκεκριμένο λογαριασμό ο πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΗ ή όποιος άλλος) θα καταθέτει μέρος από τα ανταποδοτικά τέλη των δημοτών που θα αφορούν αποκλειστικά και μόνο στο ύψος των Συμβάσεων Ενεργειακής Αναβάθμισης. 

Η αποπληρωμή των αποτελεσμάτων της Ενεργειακής Αναβάθμισης θα γίνεται τμηματικά, ανά τρίμηνο (κατανεμημένη στο εύρος της συμβατικής περιόδου), αποκλειστικά και μόνο μέσω της πιστοποίησης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου για την επίτευξη του αποτελέσματος της εξοικονόμησης και της συντήρησης (κάλυψη βλαβών, προδιαγραφών, κλπ.).

Έχει προβλεφθεί επίσης Ανεξάρτητος Σύμβουλος Υποστήριξης, ο οποίος έχει την αρμοδιότητα της κατάρτισης Εγχειριδίου Παρακολούθησης των Συμβατικών Υποχρεώσεων και την παρακολούθηση της υλοποίησης των Συμβατικών Όρων, σε όλη τη διάρκεια της ΣΕΑ.

 

Εξοικονόμηση ενέργειας

Επιπλέον, ο ανάδοχος έχει εγγυηθεί ποσοστό εξοικονόμησης προς όφελος του Δήμου που κυμαίνεται μεταξύ 10% – 30% της συνολικής εξοικονόμησης. Έτσι για παράδειγμα, αν ένας Δήμος καταναλώνει 1.000.000kWh και η εξοικονόμηση που θα εγγυηθεί ο ανάδοχος είναι 70%, η νέα κατανάλωση του Δήμου θα είναι 300.000kWh. Η διαφορά των 700.000kWh, που είναι η ενέργεια που εξοικονομείται, θα μοιραστεί μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου. Ο ανάδοχος θα λάβει μεταξύ 70% – 90% της εξοικονόμησης αυτής και θα την χρησιμοποιήσει προκειμένου να αποσβέσει την επένδυσή του. Αλλά και ο Δήμος θα λάβει μεταξύ 10% – 20% κι έτσι θα έχει περισσότερα διαθέσιμα ανταποδοτικά τέλη για χρήση στα πλαίσια της λειτουργίας του Δήμου.

Όπως δήλωσε στα “Νέα της Λέσβου” ο Αντιδήμαρχος Έργων, Στρατής Τζιμής, «μαζί με όλα τα άλλα έργα αναπλάσεων και εξωραϊσμού της πόλης και των χωριών, δρομολογήσαμε την αντικατάσταση όλου του δημοτικού φωτισμού με νέο τύπου LED για την εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων τόσο για το Δήμο, όσο και για τους πολίτες. Το έργο ξεκινά την Πέμπτη από κεντρικούς δρόμους της Μυτιλήνης και πολύ γρήγορα θα επεκταθεί σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες. Εφεξής, υπάρχει η δέσμευση από την ανάδοχο εταιρεία, ότι κάθε βλάβη θα αποκαθίσταται μέσα σε 72 ώρες και αυτό είναι πολύ σημαντικό για όλους τους πολίτες».


ΣΤΟΝ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟ
Αντικατάσταση λαμπτήρων και ιστών

Ένας από τους ιστούς στον Μακρύ Γιαλό που έχουν πάρει επικίνδυνη κλίση τα τελευταία χρόνια

Εν τω μεταξύ, ξεκίνησε από την Δευτέρα η αντικατάσταση των συμβατικών λαμπτήρων με νέους, τύπου LED, στην περιοχή του Μακρύ Γιαλού, ως συνέχεια του έργου που έγινε στη Σουράδα και προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα του δημοτικού φωτισμού στο κεντρικό αυτό σημείο της πόλης. Η εργολαβία αυτή είναι ανεξάρτητη κα ανατέθηκε από τον Δήμο, με ιδίους πόρους. 

Εκτός από την αντικατάσταση των λαμπτήρων, θα τοποθετηθούν και νέοι ιστοί στη θέση εκείνων που έχουν πάρει επικίνδυνη κλίση από τις καιρικές συνθήκες και τους ισχυρούς ανέμους. Σύμφωνα με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, η παρέμβαση αυτή ξεκίνησε από το ύψος του Ναυτικού Ομίλου και θα ολοκληρωθεί στην συμβολή της Βενιζέλου με την οδό Καραπαναγιώτη. 

- Advertisement -

More articles

spot_img