Τετάρτη, 22 Μαΐου, 2024

Αντίστροφη μέτρηση για το νέο Εξοικονομώ

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


Με τη δημοσίευση του οδηγού του προγράμματος στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης σήμανε η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του νέου προγράμματος Εξοικονομώ, που αναμένεται να γίνει στις 12 Ιουνίου και μάλιστα – καλώς εχόντων των πραγμάτων – με κανονική και όχι υπηρεσιακή κυβέρνηση. Ήδη, σύμφωνα με τα μελετητικά γραφεία της Μυτιλήνης, το ενδιαφέρον καταγράφεται θερμό από ιδιοκτήτες κατοικιών για την ένταξή τους στο πρόγραμμα και αυτό που απομένει είναι να δούμε ποια θα είναι η κατανομή του προϋπολογισμού ανά περιφέρεια, ώστε να υπολογιστεί πόσες αιτήσεις θα υπαχθούν.

Το πρόγραμμα, όπως έχουμε γράψει επανειλημμένα και για τους προηγούμενους κύκλους καλύπτει την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών που έχουν ενεργειακό πρόβλημα και αυτό αποδεικνύεται βάσει πιστοποιητικού που εκδίδεται από τους πολιτικούς μηχανικούς – ενεργειακούς επιθεωρητές, ενώ επιδοτούνται οι ιδιοκτήτες για μια ευρεία γκάμα παρεμβάσεων, όπως κουφώματα, μονώσεις, στέγες κ.ά.. 

Αυτό που αξίζει να τονιστεί και ήταν και ένα αίτημα που από τον προηγούμενο χρόνο είχε υποβληθεί από την διοίκηση του Περιφερειακού Τμήματος Βορειοανατολικού Αιγαίου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, είναι ότι προβλέφθηκε αυξημένο το όριο των επιλέξιμων παρεμβάσεων κατά 10%, λόγω της αύξησης των υλικών που μεσολάβησε και αυτό δείχνει ότι έως πρόσφατα ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Κώστας Σκρέκας, έκανε δεκτό το αίτημα του τεχνικού κλάδου, καθώς σε διαφορετική περίπτωση το ζήτημα που θα προέκυπτε θα ήταν σοβαρό, δεδομένου πως η αύξηση των υλικών ουσιαστικά θα «ροκάνιζε» το ποσοστό της επιδότησης για τον κάθε δικαιούχο. Ωστόσο το θέμα έχει διευθετηθεί για την προκήρυξη του νέου προγράμματος, ενώ οι αυξήσεις των υλικών που «έχουν πάρει φωτιά» έχουν επηρεάσει και την υλοποίηση του προηγούμενου προγράμματος, το οποίο δεν καλύφθηκε από επιπλέον πόρους.

 

Μέχρι το Σεπτέμβριο 

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων, που θα ανοίξει τη Δευτέρα 12 Ιουνίου, θα παραμείνει ανοιχτή έως και τις 15 Σεπτεμβρίου 2023.

Το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό 300 εκατ. ευρώ από τα οποία τα 60 εκατ. ευρώ θα διατεθούν αποκλειστικά για ευάλωτα νοικοκυριά, με στόχο την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας και θα παρέχει επιδοτήσεις έως 75% για επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας.

 

Προϋποθέσεις

 Οι βασικές προδιαγραφές του προγράμματος περιλαμβάνουν τα εξής:

Για κάθε κατοικία που θα επιλεγεί προς ένταξη στο «Εξοικονομώ 2023» στόχος είναι η υποχρεωτική αναβάθμιση κατά τουλάχιστον τρεις ενεργειακές κατηγορίες, ώστε να εξασφαλίζεται εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας σε ποσοστό άνω του 30%.

Οι κατοικίες που θα επιλεγούν για υπαγωγή στο πρόγραμμα, θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

  • Να υφίστανται νόμιμα.
  • Να μην έχουν κριθεί κατεδαφιστέες.
  • Να χρησιμοποιούνται ως κύριες κατοικίες.
  • Να έχουν καταταχθεί βάσει του Πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.
  • Να μην είναι επιλέξιμες με χρήση βραχυχρόνιας μίσθωσης (τύπου Airbnb).

Αφού η αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα κριθεί «Καταρχήν Επιλέξιμη», απαιτείται η έκδοση και υποβολή στο Πρόγραμμα Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου.

Οι παρεμβάσεις που θεωρούνται επιλέξιμες είναι οι εξής:

  • Αντικατάσταση κουφωμάτων.
  • Τοποθέτηση/Αναβάθμιση θερμομόνωσης.
  • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης.
  • Σύστημα ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).
  • Λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας (εγκατάσταση έξυπνου συστήματος διαχείρισης (smart home), έξυπνα συστήματα διαχείρισης ηλεκτρικών φορτίων, Έξυπνα συστήματα ελέγχου της θέρμανσης/ψύξης, έξυπνα συστήματα απομακρυσμένου ελέγχου και παρακολούθησης).

 

Δικαιούχοι 

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα που διατηρούν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρης κυριότητα / επικαρπία / ψιλή κυριότητα) σε επιλέξιμη κατοικία, ενώ δεν μπορούν να κάνουν αίτηση οι δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους».

Για κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο είναι δυνατή η υποβολή μόνο μίας αίτησης.

Κατοικία, με ενεργή αίτηση σε κάποιο από τα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης, «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ», «Εξοικονομώ-Αυτονομώ», «Εξοικονομώ 2021» και «Εξοικονομώ-Ανακαινίζω για νέους» δεν έχει δικαίωμα υποβολής στο παρόν πρόγραμμα.

 

Ο Στρατής Μανωλακέλλης

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση των Νέων της Λέσβου, ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου, Στρατής Μανωλακέλλης, τόνισε τη σπουδαιότητα του προγράμματος, εκφράζοντας και την ικανοποίησή του για την πρόβλεψη αύξησης λόγω των ανατιμήσεων των υλικών. Σημείωσε ωστόσο ότι το 10% είναι μικρό μπροστά στην πραγματική αύξηση των υλικών στην αγορά. Ειδικότερα ο κ. Μανωλακέλλης ανέφερε ότι «η ανάγκη που καλύπτεται είναι μεγάλη, καθώς επιτυγχάνονται ταυτόχρονα σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και κόστους για τους πολίτες, βελτίωση των καθημερινών συνθηκών διαβίωσης, καθώς και της ασφάλειας και της υγείας τους. 

Επιπρόσθετα η κυβέρνηση αντιλαμβανόμενη τις ανατιμήσεις των υλικών έχει προβεί στην αναθεώρηση των ανώτατων ορίων επιλέξιμων παρεμβάσεων κατά 10% περίπου, που θεωρώ ότι είναι μικρή σε σχέση με την εκρηκτική αύξηση των οικοδομικών υλικών, λόγω της παγκόσμιας κρίσης», είπε καταλήγοντας ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου.

 

Κριτήρια για τη βαθμολόγηση των αιτήσεων:

Α/ Α Κριτήριο Βαρύτητα Συντελεστών Ανώτατο βαθμολογούμενο όριο κριτηρίου Κατώτατο βαθμολογούμενο όριο κριτηρίου
K1 Ανηγμένο κόστος εξοικονόμησης ενέργειας 50% 0,200 1,100
K2 Εισόδημα (€)/μέλος οικογένειας 14% 1.000(€)/άτομο οικογένειας 30.000(€)/άτομο οικογένειας
K3 Βαθμοημέρες 7% 1,4069 0,2180
K4 Ενεργειακή κλάση, βάσει Α’ ΠΕΑ 5% Η Γ
K5 Παλαιότητα κατασκευής 3% Προ του 1955 2011
K6 Μονογονεϊκή Οικογένεια 7% σταθερό
K7 ΑμεΑ 7% σταθερό
K8 Πολύτεκνοι 7% σταθερό
Μέγιστο ποσοστό βαρύτητας συντελεστών 100%

Δυνητικοί ωφελούμενοι του προγράμματος μπορεί να είναι οι αιτούντες που εντάσσονται στις παρακάτω εισοδηματικές κατηγορίες:

Κατηγορία  Ατομικό Εισόδημα (€) Οικογενειακό Εισόδημα (€)
1 ≤5.000 ≤10.000
2 >5.000 – 10.000 >10.000 – 20.000
3 >10.000 – 20.000 >20.000 – 30.000
4 >20.000 – 30.000 >30.000 – 40.000
5 >30.000 >40.000

Το ποσοστό της επιδότησης είναι κλιμακωτό, ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία στην οποία θα ενταχθεί ο αιτών και ορίζεται ως εξής:

Ατομικό Εισόδημα (€) Οικογενειακό Εισόδημα (€) Ποσοστό Επιχορήγησης
Ιδιοκατοίκηση

από τον αιτούντα

Δωρεάν Παραχώρηση σε έτερο

Πρόσωπο / Ενοικίαση

1 ≤5.000 ≤10.000 75% 65%
2 >5.000 – 10.000 >10.000 – 20.000 70% 60%
3 >10.000 – 20.000 >20.000 – 30.000 55% 45%
4 >20.000 – 30.000 >30.000 – 40.000 45% 40%
5 >30.000 >40.000 40% 40%

spot_img

More articles

spot_img
spot_img