Δευτέρα, 23 Μαΐου, 2022

Από μέρα σε μέρα η Κοινωφελής Απασχόληση

Άρθρα & Δημοσιεύσεις


Αντίστροφη μέτρηση έχει σημάνει για την προκήρυξη του νέου προγράμματος κοινωφελούς εργασίας από τον ΟΑΕΔ, που προβλέπει την κάλυψη 25.000 θέσεων σε δήμους, περιφέρειες, υπουργεία και Αποκεντρωμένες Διοικήσεις με συμβάσεις, διάρκειας 8 μηνών.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση έχει ήδη δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και η υποβολή των αιτήσεων αναμένεται, αν όχι στο τέλος του τρέχοντος μηνός, μέσα στο Φεβρουάριο.

Η κατανομή των 25.000 θέσεων έχει ως ακολούθως:

-20.397 θέσεις στους Δήμους

-2.566 θέσεις στις Περιφέρειες

-1.689 θέσεις περιλαμβάνονται σε λοιπούς φορείς και υπουργεία (Εργασίας, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ναυτιλίας, και Εκκλησία)

-348 θέσεις θα καλυφθούν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.

Από τις θέσεις, οι 193 αφορούν στους Δήμους Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου. Οι δύο Δήμοι του νησιού μας είχαν υποβάλει τα αιτήματά τους από το καλοκαίρι και ενημερώθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας ότι εγκρίθηκε η πρόσληψη 125 υπαλλήλων στο Δήμο Μυτιλήνης και 68 στο Δήμο Δυτικής Λέσβου. Οι συμβασιούχοι που θα προσληφθούν θα είναι κατά βάση υπάλληλοι για τις Υπηρεσίες Καθαριότητας, διοικητικοί και βοηθητικό προσωπικό.

Οι άνεργοι θα απασχοληθούν ως 8 μήνες. Η αμοιβή τους θα είναι για το πρώτο εξάμηνο του 2022 με τον νέο κατώτατο μισθό, που αυξάνεται κατά 2%, στα 663 ευρώ μικτά (569,5 ευρώ καθαρά).  Οι αποδοχές των εργαζομένων μαζί με τις ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη καλύπτονται από τον ΟΑΕΔ.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών ΟΑΕΔ, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr.

 

Αιτήσεις

Αιτήσεις δεν μπορούν να υποβάλουν ωφελούμενοι των προηγούμενων προγραμμάτων Κοινωφελούς εργασίας και μάλιστα θα εξαιρούνται και δικαιούχοι προκηρύξεων προηγούμενων ετών, όπως οι προκηρύξεις 4/2018, 8/2018, 10/2018, 3/2019 και 4/2020.

Το προσωπικό θα προσληφθεί μέσω κριτηρίων του ΑΣΕΠ, ενώ δικαιούχοι είναι μόνο εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού που ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

-Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

-Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς

-Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

-Άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα

-Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά τους προσόντα

-Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών

-Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ

-Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).

Το πρόγραμμα διαρθρώνεται σε δυο στάδια:

-Το πρώτο αφορά στην τοποθέτηση σε συγκεκριμένη θέση απασχόλησης για 8 μήνες ανέργων εγγεγραμμένων στο μητρώο του ΟΑΕΔ.

Το δεύτερο σκέλος αφορά σε πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης έως 150 ωρών σε αδειοδοτημένα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης με αντικείμενο που θα επιλέξουν οι ωφελούμενοι.

Η συμμετοχή στην κατάρτιση είναι υποχρεωτική για τους ωφελούμενους έως και 54 ετών και προαιρετική για τους ωφελούμενους ηλικίας 55 ετών και άνω.

Όσοι ενταχθούν σε δράσεις κατάρτισης θα εργαστούν σε δήμους, περιφέρειες κ.λπ. για 7 μήνες στο πλαίσιο του προγράμματος και θα συμμετέχουν στην κατάρτιση για ένα μήνα.

Οι ωφελούμενοι άνω των 55 ετών θα εργαστούν για 8 μήνες.

Έμφαση δίνεται στην ενίσχυση της απασχόλησης των ανέργων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες (μακροχρόνια άνεργοι, άνεργοι με χαμηλά προσόντα).

Οι θέσεις που θα προκηρυχθούν αντιστοιχούν σε εκατοντάδες ειδικότητες Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας, Τεχνολογικής και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, όπως διοικητικού και οικονομικού προσωπικού, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, νοσηλευτών, δασκάλων, νηπιαγωγών, βρεφονηπιοκόμων, ηλεκτρολόγων, υδραυλικών, βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας, βοηθητικού προσωπικού φύλαξης, οικοδόμων, οδηγών και γενικών καθηκόντων.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με τα ισχύοντα κριτήρια (χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας, αναπηρία, ετήσιο εισόδημα, αριθμός ανήλικων τέκνων, δικαίωμα λήψης Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος κ.ά.).

Στα ηλικιακά κριτήρια τα μόρια που δίνονται είναι:

-Από 18 έως 29 ετών: 15 μόρια.

-Από 30 έως 44 ετών: 25 μόρια.

-Από 45 έως 54 ετών: 35 μόρια.

-Από 55 ετών και άνω: 45 μόρια.

Επιπλέον μοριοδότηση προβλέπεται:

-Για κάθε ανήλικο τέκνο (10 μόρια) και για γονείς τέκνων ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω (10 μόρια).

-Για δικαιούχους του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης (40 μόρια).

-Για ανέργους που δεν είχαν τοποθετηθεί σε κανένα από τα άλλα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας που υλοποιήθηκαν στο παρελθόν (20 μόρια).

Η μοριοδότηση λόγω συνεχόμενης ανεργίας ως 60 μήνες φτάνει στα 60 μόρια (1 μόριο ανά μήνα) και διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών (έως 120 μόρια). Επίσης η ανεργία του/ης συζύγου των ανέργων μοριοδοτείται ως 60 μόρια, ενώ αν ο άνεργος που υποβάλλει την αίτηση συμμετοχής έχει αναπηρία από 50% και άνω παίρνει άλλα 15 μόρια.

- Advertisement -

More articles

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις